SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

Ak Parti’de aday aday­lı­ğı baş­vu­ru sü­re­ci hafta so­nu­na kadar uzatıl­dı.

Ak Parti’de aday aday­lı­ğı baş­vu­ru sü­re­ci  hafta so­nu­na kadar uzatıl­dı.
Ak Parti’de 12 Kasım’da ta­mam­la­na­ca­ğı açık­la­nan aday aday­lı­ğı baş­vu­ru sü­re­ci Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın ta­li­ma­tıy­la hafta so­nu­na kadar uzatıl­dı. 12 Kasım iti­ba­rıy­la Ka­ra­su be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı aday aday­lı­ğı için 6 isim baş­vu­ru­da bu­lun­du.15.11.2018 11:52
TALİMAT SON GÜN GELDİ
Ak Parti’den Ka­ra­su Be­le­di­ye baş­ka­nı aday­lı­ğı şansı ara­yan 6 isim, daha önce son tarih ola­rak ilan edi­len 12 Kasım Pa­zar­te­si günü aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­sun­da bu­lun­du­lar. Ecz. Yakup Al­tın­taş, Av. Recep Öz­de­mir, Ecz. Samet Al­tun­taş, Elkt Müh. Yakup Ayar, SEDAŞ Emek­li­si Ümit Yaşar Ber­be­roğ­lu ve Av. Kasım Ya­vuz­yi­ğit İlçe Teş­ki­la­tı’na baş­vu­ru di­lek­çe­le­ri­ni ver­di­ler.
DİĞER İLÇELERDE DURUM
12 Kasım günü iti­ba­rıy­la Bü­yük­şe­hir’e ara­la­rın­da Ali İnci ve Hü­se­yin Ema­net dahil 5, Ada­pa­za­rı’na 7, Ak­ya­zı’da 8, Ari­fi­ye’de 3, Eren­ler’de 19, Fe­riz­li’de 17, Geyve’de 6, Hen­dek’te 4, Ka­ra­pür­çek’te 3, Kay­nar­ca’da 4, Ko­ca­ali’de 9, Pa­mu­ko­va’da 6, Sa­pan­ca’da 6, Ser­di­van’da 5, Sö­ğüt­lü’de 4 ve Ta­rak­lı’da 4 isim Ak Parti aday aday­lı­ğı için baş­vu­ru­da bu­lun­du­lar.
DİJİTAL ORTAMDA OYLAMA
Aday aday­la­rı için 18 Kasım 2018 Pazar günü il mer­ke­zin­de te­ma­yül yok­la­ma­sı ya­pı­la­cak. Te­ma­yül­de Ka­ra­su’dan her ka­de­me­de parti teş­ki­la­tı üye­le­ri başta olmak üzere ma­hal­le tem­sil­ci­le­ri ve be­le­di­ye mec­lis üye­le­rin­den olu­şan 119 par­ti­li oy kul­la­na­cak. Di­ji­tal or­tam­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek oy­la­ma­nın so­nuç­la­rı aynı gün Genel Mer­kez’e ile­ti­lecek.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.