SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Be­le­di­ye­ hak­kında icra ta­ki­bi

Be­le­di­ye­ hak­kında icra ta­ki­bi
Ata­türk Bul­va­rı’nı ye­ni­den dü­zen­le­yen firma, ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­yin­ce Be­le­di­ye­ hak­kında icra ta­ki­bi baş­lat­tı. Bu nedenle 500 bin li­ra­lık borç mik­ta­rı­nın iki ka­tı­na çık­tı­ğı be­lir­ti­li­yor.25.04.2019 12:42
500 BİN LİRA BORÇ
Nisan 2018’de ihale edi­len Ata­türk Bul­va­rı’nı ye­ni­le­me işini Kü­tah­ya-Tav­şan­lı mer­kez­li Ova­taş isim­li bir firma üst­len­di. Firma 31 Mart 2019 yerel se­çim­le­rin­den önce ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­dı. Ancak yak­la­şık 500 bin lira ol­du­ğu be­lir­ti­len ala­ca­ğı­nı tah­sil ede­me­yin­ce icra ta­ki­bi baş­lat­tı. Bu ne­den­le bor­cun ge­cik­me faizi ve avu­kat mas­raf­la­rı ne­de­niy­le iki ka­tı­na çık­tı­ğı be­lir­len­di.
BÜYÜKŞEHİR’İN GÖREVİ
Bi­lin­di­ği gibi, Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­le­ri­ne bağlı ilçe be­le­di­ye­le­rin­de bu­lu­nan mey­dan, bul­var, cadde ve ana yol­la­rı yap­mak, yap­tır­mak, bakım ve ona­rı­mı­nı sağ­la­mak 5216 sa­yı­lı yasa ge­re­ği Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin gö­rev­le­ri ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Söz ko­nu­su cadde ve alan­lar­da bu­lu­nan iş­yer­le­ri­ne ait her türlü ilan ve rek­lam be­del­le­ri de Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si­ne öde­ni­yor. Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.