SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.08.2019

Belediye meclisi listesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı

Belediye meclisi listesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı
Ka­ra­su’da Mil­let İtti­fa­kı adı al­tın­da se­çi­me ka­tı­la­cak olan CHP ve İYİ Parti ara­sın­da ya­pı­lan be­le­di­ye mec­li­si lis­te­si gö­rüş­me­le­ri an- ­laş­may­la so­nuç­lan­dı. Listeye İyi Parti’den üç isim yazılacak.13.02.2019 14:26
Bir sü­re­dir iki par­ti­nin il ve ilçe yö­ne­ti­ci­le­ri ara­sın­da ya­şa­nan an­laş­maz­lık, Mil­let İtti­fa­kı Baş­kan Adayı Op. Dr. Kerem Erk­soy’un aday ta­nı­tım top­lan­tı­sı için Ka­ra­su’ya gelen CHP Grup Baş­kan­ve­ki­li Engin Özkoç’un İYİ Parti Mil­let­ve­ki­li Ümit Dik­ba­yır’la yap­tı­ğı te­le­fon gö­rüş­me­siy­le gi­de­ril­di. Buna göre Mil­let İtti­fa­ka be­le­di­ye mec­li­si lis­te­sin­de üç iyi par­ti­li isme yer ve­ri­lecek. CHP İlçe Baş­ka­nı Nur­han Aydın üç ismin lis­te­de hangi sı­ra­dan gös­te­ri­le­cek­le­ri ko­nu­sun­da İYİ Parti’den gelen tek­li­fin kabul edil­di­ği­ni ve so­ru­nun çö­zül­dü­ğü­nü bil­dir­di. Buna göre it­ti­fak lis­te­sin­de İYİ Parti ku­ru­cu­su ve be­le­di­ye baş­kan aday­lı­ğı için adı geçen Cü­neyt Taş­kın Ekşi, Yahya De­mir­ka­ya ve Akın Çelik yer ala­cak.

Kim­ler var
Sı­ra­la­ma için ça­lış­ma­la­rın sür­dü­ğü Mil­let İtti­fa­kı lis­te­sin­de CHP adına yer ala­cak isim­le­rin ba­zı­la­rı şöyle: Em. Vali Mus­ta­fa İngenç, Suat Köse, Ecz. Şakir Şen,, Meh­met Kü­çük­te­kin, Meh­met Genç, Vedat Cen­giz, Çetin Ülker, Av. Aykut Süt. Lis­te­ye Milli Görüş ka­na­dın­dan bir isim­le iki bayan aday alın­ma­sı için ça­lış­ma­nın son aşa­ma­da ol­du­ğu be­lir­ti­li­yor.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.