SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.07.2018

Denizlerde av yasağı kalkıyor.

Denizlerde av yasağı kalkıyor.
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Şakir Şen “Palamut için umutluyuz” diyor.30.08.2017 18:53

De­niz­le­ri­miz­de av ya­sa­ğı 31 Ağus­tos Per­şem­be günü gece ya­rı­sıy­la bir­lik­te sona erecek. Su Ürün­le­ri Ko­ope­ra­ti­fi Baş­ka­nı Şakir Şen Buna göre, av se­zo­nu gece 12’den sonra fi­ilen açıl­mış ola­ca­ğı­nı be­lir­te­rek “Ba­lık­çı­la­rı­mı­za be­re­ket­li bir sezon di­li­yo­rum” dedi.
Üç fark­lı boyut
15 Ağus­tos’tan iti­ba­ren ça­pa­ri ile ya­pı­lan av­cı­lık­la, bu yılın da pa­la­mut için be­re­ket­li bir dönem ola­ca­ğı­nı işa­ret et­ti­ği­ni be­lir­ten Şakir Şen “ Ka­ra­de­niz’deki pa­la­mut­la­rın en az üç fark­lı bo­yut­ta ol­ma­sı ay­rı­ca dik­kat çek­mek­te­dir. Bu durum, av se­zo­nu içe­ri­sin­de az veya çok ola­rak, pa­la­mut ba­lı­ğı­nın ağ­la­ra ta­kı­la­ca­ğı­nı işa­ret edi­yor” diye ko­nuş­tu.
‘Be­lir­ti­ler iyi’
“Gös­ter­ge­ler, geçen yıl kadar ol­ma­sa dahi, bu yıl da pa­la­mut ba­lı­ğı­nın sof­ra­lar­da yer ala­ca­ğı­nı haber ve­ri­yor” ifa­de­le­ri­ni kul­la­nan Baş­kan Şen “ Ay­rı­ca, lüfer ve çi­na­kop için de iyi ha­ber­ler alı­yo­ruz. Bu gu­ru­bun, geçen yıl­dan daha iyi ol­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” dedi.
‘Don­du­ru­cu­ya atın’
Ko­ope­ra­tif Baş­ka­nı Şen söz­le­ri­ni şöyle ta­mam­la­dı: “Av se­zo­nu­nun açıl­ma­sın­dan sonra balık tü­ke­ti­ci­le­ri­nin, fi­yat­la­rın ucuz ol­du­ğu dö­nem­de, fır­sa­tı ka­çır­ma­ma­la­rı­nı ve derin don­du­ru­cu­la­rı­nı dol­dur­ma­la­rı­nı tav­si­ye edi­yo­ruz. Bi­lin­di­ği gibi ba­lı­ğın en ucuz ol­du­ğu dönem, eylül ve ekim ay­la­rı­dır. Ara­lık ayı içe­ri­sin­de ise Ka­ra­de­niz’de pa­la­mut av­cı­lı­ğı bit­mek­te­dir. “ Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.