Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!

Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!
Sakarya'nın Ka­ra­su İlçesi geçtiğimiz günlerde tanıdık bir konuğa bir ko­nu­ğa ev sahipliği yaptı. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın ka­yın­bi­ra­de­ri ve Emine Er­do­ğan’ın or­tan­ca ağa­be­yi olan Eyüp Gül­ba­ran’ın il­çe­mi­ze ge­le­rek bazı meclis üyeleriyle görüşmelerde bu­lun­du­ğu belirtiliyor.15.06.2016 14:32
Meclis üyeleriyle görüşmüş
Eşi ve bazı ya­kın­la­rıy­la Carpe Dıem Otel’e yer­le­şen Eyüp Gül­ba­ran’ın o gün­ler­de bir yurt dışı se­ya­ha­tin­de olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ile gö­rü­şe­me­di­ği, ancak bazı mec­lis üye­le­ri­nin zaman zaman ken­di­si­ni otel­de zi­ya­ret et­ti­ği be­lir­til­di.
İlçeye ikinci gelişi
Eyüp Gül­ba­ran 1 Şubat 2016 Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su’ya gelen ve İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü Meh­met Tur­gut De­de­oğ­lu ile bazı üst düzey banka yö­ne­ti­ci­si­nin bu­lun­du­ğu he­ye­te de eşlik et­miş­ti. Bu zi­ya­re­tin 45 mil­yon­luk iha­ley­le il­gi­li ol­du­ğu yo­rum­la­rı ya­pıl­mış­tı.

Etiketler: eyüp - gülbaran - karasu - belediye - ilbank - genel müdür - ziyaret - ihale

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.