SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!

Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!
Sakarya'nın Ka­ra­su İlçesi geçtiğimiz günlerde tanıdık bir konuğa bir ko­nu­ğa ev sahipliği yaptı. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın ka­yın­bi­ra­de­ri ve Emine Er­do­ğan’ın or­tan­ca ağa­be­yi olan Eyüp Gül­ba­ran’ın il­çe­mi­ze ge­le­rek bazı meclis üyeleriyle görüşmelerde bu­lun­du­ğu belirtiliyor.15.06.2016 14:32
Meclis üyeleriyle görüşmüş
Eşi ve bazı ya­kın­la­rıy­la Carpe Dıem Otel’e yer­le­şen Eyüp Gül­ba­ran’ın o gün­ler­de bir yurt dışı se­ya­ha­tin­de olan Be­le­di­ye Baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu ile gö­rü­şe­me­di­ği, ancak bazı mec­lis üye­le­ri­nin zaman zaman ken­di­si­ni otel­de zi­ya­ret et­ti­ği be­lir­til­di.
İlçeye ikinci gelişi
Eyüp Gül­ba­ran 1 Şubat 2016 Pa­zar­te­si günü Ka­ra­su’ya gelen ve İller Ban­ka­sı Genel Mü­dü­rü Meh­met Tur­gut De­de­oğ­lu ile bazı üst düzey banka yö­ne­ti­ci­si­nin bu­lun­du­ğu he­ye­te de eşlik et­miş­ti. Bu zi­ya­re­tin 45 mil­yon­luk iha­ley­le il­gi­li ol­du­ğu yo­rum­la­rı ya­pıl­mış­tı.

Etiketler: eyüp - gülbaran - karasu - belediye - ilbank - genel müdür - ziyaret - ihale

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.