SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

FİSKOBİRLİK kong­re­si ya­pıl­dı

FİSKOBİRLİK kong­re­si ya­pıl­dı
Fın­dık Tarım Satış Ko­ope­ra­tif­le­ri Bir­li­ği­nin (FİSKOBİRLİK) ola­ğan kong­re­si koope­ra­tif hiz­met bi­na­sı sa­lo­nun­da ya­pıl­dı. Ali Şakar bir kez daha baş­kan se­çil­di.21.11.2018 16:14
   20 Kasım 2018 Salı günü ger­çek­leş­ti­ri­len kong­re saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı ve İstik­lal Mar­şı­nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Ola­ğan kong­re­de divan baş­kan­lı­ğı­na Arif Aydın, kâ­tip­lik­le­re Ekrem Şakar ve Murat İsken­der se­çil­di. Divan Baş­ka­nı Aydın’ın gün­dem mad­de­le­ri­ni oku­ma­sı­nın ar­dın­dan sıra ile oy­la­ma ya­pıl­dı. Tek liste ha­lin­de ger­çek­leş­ti­ri­len kong­re­de FİSKOBİRLİK yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­na ye­ni­den Ali Şakar se­çi­lir­ken, yö­ne­tim ku­ru­lu asil üye­lik­le­ri­ne İlhan Sinan, Yaşar Çolak ve Osman Ça­tal­baş ge­ti­ril­di. Yö­ne­tim Ku­ru­lu yedek üye­lik­le­ri­ne ise Rıd­van Kır, Hasan Özcan, Nihat De­mir­kol, Mus­ta­fa Bek­taş se­çil­di.
Giresun Delegeleri
Bir­lik de­le­ge­lik­le­ri­ne ge­ti­ri­len isim­ler şöyle: 
Asil-Ali Şakar, Musa Eray­dın, Osman Ça­tal­baş, Mustafa Aksoy, Yaşar Çolak.
Ye­dek- Nu­ret­tin Bah­ti­yar Se­la­mi Kır Hü­se­yin Avni Uğur Se­la­mi Kesim ve Hasan Çolak.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.