SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.10.2019

İzinsiz kazıya suçüstü

İzinsiz kazıya suçüstü
Jan­dar­ma, kaçak de­fi­ne aran­dığı ih­ba­rı üze­ri­ne Ka­ran­lık­de­re Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesine bas­kın düzenledi. Ka­ra­su Be­le­diye­si’ne ait bir iş ma­ki­ne­si­nin ça­lış­tı­ğı be­lir­le­nen kazı ye­rin­de pat­lat­ma dü­ze­nek­le­ri bu­lun­du.15.06.2016 15:29
İhbar üzerine
Bir ih­ba­rı de­ğer­len­di­ren Sa­kar­ya İl Jan­dar­ma Ko­mu­tan­lı­ğı Ka­çak­çı­lık Şu­be­si ekip­le­ri, 11 Ha­zi­ran 2016 Cu­mar­te­si günü saat 13.00 sı­ra­la­rın­da Ka­ran­lık­de­re’deki bir fın­dık bah­çe­si­ne bas­kın dü­zen­le­di. Olay ye­rin­de kazı yapıldığı ve Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne ait pa­let­li iş ma­ki­ne­sinin de çalışmaya katıldığı belirlendi. 
'Su arıyoruz'
Kazı ye­rin­de ya­ka­la­nan ki­şi­le­rin jandarma ekiplerine “Ma­hal­le ca­mi­si için su kay­na­ğı arı­yo­ruz” şeklinde savunma yap­tık­la­rı öğ­re­nil­di. Ancak, yak­la­şık bir haf­ta­dır süren kazı ça­lış­ma­sın­da, ma­ki­ney­le açı­lan çu­ku­ra pat­la­yı­cı dü­ze­nek­le­ri yer­leş­ti­ril­miş ol­ma­sı­nın su arama sa­vun­ma­sıy­la ör­tüş­me­di­ği­ne dik­kat çe­kil­di.
'Belgesi var' açıklaması
Jan­dar­ma olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. Karasu Be­le­di­yesi’den ya­pı­lan açık­la­ma­da ise kazı ye­rin­de ça­lı­şan iş ma­ki­ne­si­nin bir vatandaş tarafından kiralandığı ve çalışma belgesi ile söz konusu bölgede bulunduğu belirtildi. Açıklamada makinenin kiralama nedenine değinilmediği dikkat çekti. 

Etiketler: Karasu - define - kazı - jandarma - baskın - belediye - makine

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.