SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Ka­ra­su Aka­de­mi mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­dı

Ka­ra­su Aka­de­mi mey­ve­le­ri­ni ver­me­ye baş­la­dı
İki yıl önce ku­ru­lan fut­bol alt­ya­pı ku­lü­bü Ka­ra­su Aka­de­mi, üç fut­bol­cu­su­nun üç büyük ku­lü­be trans­fe­ri­nin se­vin­ci­ni ya­şı­yor.23.08.2019 13:13
Ka­ra­su Aka­de­mi’nin ku­ru­cu­su Samet Soy­türk 2006 yaş gru­bun­dan ka­le­ci Emir Yasin Aygın’ı Çaykur Ri­zes­por’a, İsmail Arı’yı Bur­sas­por’a ve Emir Ba­ba­ha­san’ı da Kon­yas­por’a ver­dik­le­ri­ni açık­la­dı. İki yıl­dır her türlü zor­lu­ğun üs­te­sin­den ge­le­rek ye­te­nek­li ço­cuk­la­rı Türk fut­bo­lu­na ka­zan­dır­mak için çaba har­ca­dık­la­rı­nı söy­le­yen Samet Soy­türk, ku­ru­luş aşa­ma­sın­dan beş ay ön­ce­si­ne kadar ken­di­le­ri­ne büyük bir des­tek veren be­le­di­ye eski baş­ka­nı Meh­met İspi­roğ­lu’na te­şek­kür borç­lu ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. 
Ka­ra­sus­por’un eski fut­bol­cu­la­rın­dan Ant­re­nör Zeki Nal­ça­cı­oğ­lu ne­za­re­tin­de ant­ren­man­la­rı­nı sür­dü­ren Ka­ra­su Aka­de­mi’de şu anda 110 öğ­ren­ci bu­lun­du­ğu­nu ha­tır­la­tan Samet Soy­türk, “Az­met­tik ve ba­şa­rı­yo­ruz. Ka­ra­su’daki, il­de­ki ve Tür­ki­ye’deki ama­tör- tüm ku­lüp­le­rin gözü bun­dan sonra bizde ola­cak. Bu kadar id­di­alı ko­nu­şu­yo­rum” ifa­de­le­ri­ne yer verdi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.