SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.01.2019

Kıyı erozyonu Küçük Karasu'yu da etkiledi.

Kıyı erozyonu Küçük Karasu'yu da etkiledi.
Kıyı eroz­yo­nu Ka­ra­su’nun gün­de­min­den düş­mü­yor. Küçük Ka­ra­su Ma­hal­le­si’nin Kum­sal Tatil Köyü ve Tahta İskele böl­ge­sin­de Önlem alın­maz­sa ciddi kıyı ka­yıp­la­rı ya­şa­na­bi­lir.26.04.2018 13:35
Kü­re­sel ısın­ma, liman in­şa­atı, kum mid­ye­si av­cı­lı­ğı ve Sa­kar­ya Nehri üze­rin­de­ki kum ocak­la­rın­dan kay­nak­lan­dı­ğı öne sü­rü­len kıyı eroz­yo­nu bu kez Küçük Ka­ra­su sa­hil­le­rin­den ken­di­ni gös­ter­di. 2003 yı­lın­da çıkan fır­tı­na­da Ha­ra­lom­ba Ba­lık­çı Köyü’ndeki ku­lü­be­le­rin yerle bir ol­ma­sı­nın ar­dın­dan bu kez Kum­sal Tatil Köyü ile hemen bi­ti­şi­ğin­de­ki Orman İşlet­me­si’ne ait Tahta İskele sa­hil­le­ri­nin de dal­ga­la­rın teh­di­di al­tın­da ol­du­ğu göz­le­ni­yor.
Dalgalar tahrip etti
Bölge sa­kin­le­ri Şubat ve Mart ay­la­rın­da çıkan iki fır­tı­na­da dal­ga­la­rın kara yö­nün­de en az 50 metre iler­le­di­ği­ni ve kum­sal­da bu­lu­nan her iki si­te­ye ait havuz, oyun alet­le­ri, kum fut­bol sa­ha­sı gibi yer­le­ri tah­rip et­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler. Söz ko­nu­su böl­ge­de yoğun şe­kil­de midye av­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten bölge sa­kin­le­ri “Gö­rü­nen o ki, Ka­ra­su sa­hi­lin­de ol­du­ğu gibi bu­ra­ya da pa­ra­lel dal­ga­kı­ran ya­pıl­ma­sı ge­re­kecek” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.