O kararname Karasu'yu teğet geçti!

O kararname Karasu'yu teğet geçti!
Bütçe paylarından belediyelere aktarılan kaynaktan 4 ay süreyle SGK dışında kesinti yapılmaması kararının Karasu Belediyesi’ne nefes aldırabileceğine dair beklenti boş çıktı. Çıkarılan kararnamenin, afet gerekçesiyle kullanılan 46 milyonluk krediye ait taksitleri kapsamadığı anlaşıldı. 13.06.2019 12:03

Genel bütçe pay­la­rın­dan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne ta­hak­kuk eden para ayda or­ta­la­ma 1,5 mil­yon lira ci­va­rın­da. Bu pa­ra­nın büyük bir bö­lü­mü SGK prim­le­ri­ne, vergi bor­cu­na ve İller Ban­ka­sı’ndan kul­la­nı­lan te­mi­nat­lı kre­di­le­re ke­si­li­yor. 
4 ay süreyle be­le­di­ye pay­la­rın­dan ke­sin­ti ya­pıl­ma­ma­sı ka­ra­rı te­mi­nat­lı kre­di­le­ri kap­sa­ma­dı­ğın­dan Ka­ra­su Be­le­di­ye­si’ne öden­me­si ge­re­ken aylık bütçe pay­ının yak­la­şık 750 bin li­ra­sı 46 mil­yon­luk kredi­nin tak­si­ti ola­rak alıkonuluyor.

Geçtiğimiz hafta çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İller Bankası’ndan Ha­zi­ran ayı ha­k e­di­şi olarak kesintiler dışında yaklaşık 400 bin lira bekleyen Karasu Belediyesi, gönderilen 184 bin lira ile yetinmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.


 


Etiketler: Karasu - belediye - İller Bankası - borç - aylık hakediş

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.