SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 21.09.2019

Pamukova’da 2,5 Karasu’da 45 milyon

Pamukova’da 2,5  Karasu’da 45 milyon
Pa­mu­ko­va’da devam eden alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li bil­gi­ler veren SASKİ Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş, “Pa­mu­ko­va’da 10 ki­lo­met­re­lik yağ­mur­su­yu hattı inşa ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­mış­tık. 2,5 mil­yon­luk ya­tı­rı­mı­mı­zın 5 ki­lo­met­re­lik kısmı ta­mam­lan­dı. rnİnşal­lah kısa süre içe­ri­sin­de il­çe­miz­de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­ca­ğız ”dedi. 10.02.2016 00:00
Yarısı tamamlandı
   Sa­kar­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Su ve Ka­na­li­zas­yon İda­re­si Genel Mü­dü­rü Rüs­tem Keleş, Pa­mu­ko­va’da devam eden alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı ile il­gi­li bil­gi­ler verdi. Yak­la­şık 2,5 mil­yon­luk yağ­mur­su­yu ya­tı­rı­mı­nın önem­li öl­çü­de ta­mam­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Rüs­tem Keleş, “Pa­mu­ko­va’yı sağ­lam alt­ya­pı ile bu­luş­tu­ru­yo­ruz. İlçe­miz­de 10 ki­lo­met­re­lik yağ­mur­su­yu hattı inşa ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­mış­tık. 2,5 mil­yon­luk ya­tı­rı­mı­mı­zın 5 ki­lo­met­re­lik kıs­mın­da inşa ça­lış­ma­la­rı­mız ta­mam­lan­dı. Ekip­le­ri­mi­zi ça­lış­ma­la­rı­nı tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor. İnşal­lah kısa süre içe­ri­sin­de il­çe­miz­de alt­ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı ta­mam­la­ya­ca­ğız” diye ko­nuş­tu. 
Alt­ya­pı­da sorun ya­şan­ma­ya­cak
   Rüs­tem Keleş, “İlçe­miz­de ka­na­li­zas­yon hattı inşa ça­lış­ma­la­rı­nı daha önce ta­mam­la­mış­tık. İnşa edi­len ka­na­li­zas­yon hattı, Geyve’de inşa et­ti­ği­miz atık­su arıt­ma te­si­si ile en­teg­re ola­cak. Böl­ge­de yağ­mur­su­yu ve iç­me­su­yu hattı inşa ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Tüm alt­ya­pı ya­tı­rım­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la Pa­mu­ko­va­lı hem­şe­ri­le­ri­miz iç­me­su­yu, ka­na­li­zas­yon ve yağ­mur­su­yun­da hiç­bir sorun ya­şa­ma­ya­cak­lar. İlçe­mi­ze ha­yır­lı olsun” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.