SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Paral mücadeleyi kazandı

Paral mücadeleyi kazandı
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dokuzuncu İdare Dava Dairesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Paralı ve Yenidoğan sınırları içerisinde verilen maden işletme ruhsatını iptal etti. 04.07.2018 21:13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü 2009 yılında özel bir şirkete Paralı ve Yenidoğan sınırları içerisinde kalan 646 hektarlık sahaya maden işletme ruhsatı verdi. Bölgede fındık bahçeleri ve tarım alanları bulunan vatandaşlar söz konusu ruhsatın iptali için Sakarya 1. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde ruhsat verilen bölgede madencilik faaliyetinin içme suyu kaynağına, dere yatağına ve tarım alanlarına zarar vereceğine işaret edildi.

REDDEDİLMİŞTİ

Sakarya 1. İdare Mahkemesi mahallinde yaptırdığı keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporuna dayanarak belirlenen koşullara uyulmak şartıyla dava konusu madencilik faaliyetinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığının belirterek davayı reddetti.

İSTİNAFA İTİRAZ

Dava bu kez Av. Aykut Süt tarafından İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Dava Dairesi’ne taşındı ve Sakarya İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararının kaldırılması ile maden ocağı ruhsatının iptali talep edildi. Dokuzuncu İdare Dava Dairesi Esas 2018/84 ve Karar 2018/1086 nolu kararıyla Sakarya 1. İdare Mahkemesi’nin verdiği ret kararını kaldırarak maden işletme ruhsatını iptal etti.

Mahkemenin kararında özetle şu görüşlere yer verildi:

Uyuşmazlık konusu yerde madencilik faaliyeti nedeniyle oluşacak su kirliliğinin ve doğal tahribatın olumsuz etkilerinin bilirkişilerce raporun içeriğinde belirtilmiş olması karşısında, doğanın dengelerinin, doğa insan ilişkilerinin, insan ve çevre sağlığının önemsenmesi, bu yerdeki üretim ile bölge insanının yararının madencilik faaliyeti ile elde edilecek ekonomik yararın üzerinde tutulması adalete uygun düşecektir.

TOPRAK VE SU ÖNEMLİ

Toprağın ve suyun doğal ve yapay yollarla kaybının önlenmesi, niteliklerini yitirmesinin engellenmesi, konulması ve insan ile çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak kullanılmasının taşıdığı önem de her geçen gün artmaktadır.

ZARAR GÖZARDI EDİLDİ

Olayda; ilgili alanda yapılacak madencilik faaliyetinin olası zararları bilirkişi raporunda detaylı olarak belirtilmiş ve ancak belirtilen koşullara uyulması halinde madencilik faaliyetinin yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı yönünde görüş belirtilmiştir.

Bu bağlamda; üretim sahibinin üretim sırasında alması gereken tedbirler ile dikkat etmesi gereken hususlardan hareketle sürdürülebilir kalkınma ilkesine aykırı olarak çevre koşullarının ve ekolojik sistemin, somut olarak su kaynağı ile dere yatağının geri dönülmesi imkansız zararlara uğrayacağının göz ardı edilmesi kabul edilemez.

FAALİYET HUKUKA AYKIRI

Yukarıda anılan rapordaki açıklamalar ve dosyadaki bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda, Paralı köyüne su sağlayan kaynağın çok yakınında, dere yatağının ekonomik değer yüksek olmasının yanında bölgede yaşayan pek çok kişinin geçim kaynağını oluşturan fındıklıkların bulunduğu alanda madencilik faaliyetine izin verilmesinin hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmış olup, bu çerçevede dava konusu işlemde mevzuata uyarlık, davanın reddine ilişkin mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

ıklanan nedenlerle: davacı istinaf başvurusunun kabulüne. Sakarya I. İdare Mahkemesı'nce verilen 25/01/2018 tarih ve E:20!7/52. K:2018/55 sayılı kararının kaldırılmasına, dava konusu 22.01.2009 tarihli ve İR65I43 sayılı maden işletme ruhsatının iptaline…

ÖRNEK OLABİLİR

Hukukçular, son kararın Danıştay tarafından onanması durumunda benzer şekilde ruhsat verilen alanlarla ilgili davalara örnek teşkil edebileceğini ve verilmiş ruhsatların iptal edilebileceğini belirtiyorlar.

 


Etiketler: Paralı - maden ocağı - ruhsat - iptal - istinaf mahkemesi

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.