SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.04.2019

Romanlar Derneği Başkanı Nuray Tuna: Meclise adayım

Romanlar Derneği Başkanı Nuray Tuna: Meclise adayım
Romanlar Derneği Başkanı Nuray Tuna yerel seçimlerde belediye meclisinde temsil edilmek istediklerini belirterek ‘625 seçmenli Romanlar adına ben de aday olduğumu ilan ediyorum’ dedi.05.12.2018 15:21
Meclise adayım
   Ro­man­la­rın 80 yıl­dır Ka­ra­su’da ika­met et­tik­le­ri­ni söy­le­yen Nuray Tuna, ken­di­le­ri­ne ya­ban­cı mu­ame­le­si ya­pıl­ma­sı­nı is­te­me­dik­le­ri­ni ve önü­müz­de­ki se­çim­ler­de be­le­di­ye mec­li­si­ne bir tem­sil­ci seç­tir­me­ye ka­rar­lı ol­duk­la­rı­nı kay­det­ti. “Her seçim dö­ne­mi baş­kan aday­la­rı gelip va­at­ler ve­re­rek oy is­ti­yor. Gö­re­ve baş­la­yan her kay­ma­kam da ben­zer va­at­ler­le bizi oya­lı­yor” diyen Tuna artık boş va­at­le­re inan­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti. 
Çayını içer gider
   Tuna “620 ci­va­rın­da oya sa­hi­biz. Faz­la­sı var ek­si­ği yok. Ma­hal­le­mi­ze oy is­te­me­ye ge­lecek aday­la­ra ve par­ti­le­re ses­le­ni­yo­rum. Ro­man­la­rı tem­si­len be­le­di­ye mec­li­si­ne ada­yım. Lis­te­sin­de bana yer veren oy­la­rı alır. İkinci is­te­ği­miz de söz ve­ril­di­ği halde yıl­lar­dır ya­pıl­ma­yan ko­nut­lar. Bu iki ta­le­bi­mi­zin sö­zü­nü kesin ola­rak ver­me­yecek aday ma­hal­le­miz­de ça­yı­nı içip gider, o kadar. Oy filan bek­le­me­sin” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.