SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 15.06.2019

SAMEK yaz dönemi kayıtları başladı

SAMEK yaz dönemi kayıtları başladı
Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sanat ve Mes­lek Edin­dir­me Kursla­rında (SAMEK) yaz dö­ne­mi kayıtları baş­la­dı. 07.06.2018 12:47
   SAMEK Ka­ra­su so­rum­lu­su Aykut Tir­ya­ki 7-17 yaş arası genç­le­rin baş­vu­ru­da bu­lu­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek ger­çek­leş­ti­ri­lecek eği­tim­ler hak­kın­da bilgi verdi. 
Tir­ya­ki, “Yoğun bir eği­tim dö­ne­mi­nin ar­dın­dan yaz kurs­la­rı için ka­yıt­la­rı­mız baş­la­dı. Baş­vu­ru­la­rı­mı­za tüm genç ar­ka­daş­la­rı­mı­zı davet edi­yo­ruz. Kurs­lar için son baş­vu­ru ta­ri­hi 24 Ha­zi­ran Pazar” diye be­lirt­ti. 2 Tem­muz Pa­zar­te­si ile 10 Ağus­tos Cuma gün­le­ri ara­sın­da yaz kursu ger­çek­leş­ti­re­cek­le­ri­nin al­tı­nı çizen Aykut Tir­ya­ki, bir­çok fark­lı branş­ta de­ne­yim­li kad­ro­muz­la yaz dö­ne­min­de de hiz­met su­na­ca­ğız. Bu ve­si­ley­le tüm öğ­ren­ci kar­deş­le­ri­mi­zi SAMEK mer­ke­zi­mi­ze bek­li­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Branşlar
   Yaz kurs­la­rı branş­la­rı şöyle: Akıl Oyun­la­rı, bağ­la­ma, bil­gi­sa­yar kul­la­nı­mı, gitar, İngi­liz­ce, kod­la­ma, Kuran’ı Kerim, resim, sat­ranç, se­ra­mik takı olup tüm ders­ler üc­ret­siz­dir. Adres Ka­ra­su Be­le­di­ye kar­şı­sı Si­vi­şoğ­lu İş­ha­nı olup ge­rek­li bilgi için; 0264 718 12 95 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.