SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Sanat ve Mes­lek Eği­tim kursla­rın­da yaz dö­ne­mi kurs ka­yıt­la­rı baş­la­dı.

Sanat ve Mes­lek Eği­tim kursla­rın­da yaz dö­ne­mi kurs ka­yıt­la­rı baş­la­dı.
Sanat ve Mes­lek Eği­tim kursla­rın­da yaz dö­ne­mi kurs ka­yıt­la­rı 4 Ha­zi­ran Pa­zar­te­si baş­la­dı. Kayıt yap­tırmak is­te­yen va­tan­daş­la­rı­mız için son baş­vu­ru ta­ri­hi ise 24 Ha­zi­ran Pazar.21.06.2018 16:03
Yaz kurs­la­rı­na büyük bir talep ol­du­ğu­nu be­lir­ten SAMEK So­rum­lu­su Tir­ya­ki,’’  Kur­si­yer­le­ri­miz hem ye­te­nek­le­ri­ni keş­fe­di­yor hem de ev eko­no­mi­le­ri­ne kat­kı­lar sağ­lı­yor. Mer­kez­le­ri­miz­de or­ta­ya çı­ka­rı­lan eser­ler biz­le­ri faz­la­sıy­la mem­nun edi­yor’’ dedi.
Kurs­lar için kayıt de­tay­la­rı­nı pay­la­şan Tir­ya­ki, ’’Kur­si­yer­ler mesai sa­at­le­ri için­de nüfus cüz­da­nı fo­to­ko­pi­le­ri­ni baş­vu­ru yap­tık­la­rı kurs mer­ke­zi­ne tes­lim ede­rek ka­yıt­la­rı­nı ta­mam­la­ya­cak. Bir kur­si­yer en fazla iki bran­şa kayıt ola­bi­lecek’’ dedi.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.