SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.06.2019

Seç­men lis­te­le­ri as­kı­ya çıktı

Seç­men lis­te­le­ri as­kı­ya çıktı
Yük­sek Seçim Ku­ru­lu’nun (YSK) 31 Mart 2019’da ya­pı­la­cak ma­hal­li ida-rn­re­ler se­çi­mi için ha­zır­la­dı­ğı seç­men lis­te­le­ri muh­tar­lık­lar­da as­kı­ya çıktı.09.01.2019 14:39
4 Ocak Cuma günü as­kı­ya çı­ka­rı­lan muh­tar­lık böl­ge­si askı lis­te­le­ri hak­kın­da bilgi veren İncil­li Ma­hal­le­si Muh­ta­rı Meh­met Zeki Avcı, ’’YSK’nın açık­la­dı­ğı tak­vi­me göre 31 Mart yerel se­çim­le­ri için ha­zır­la­nan seç­men lis­te­le­ri 4 Ocak Cuma günü saat 08.00’de muh­tar­lık­lar­da as­kı­ya çıktı. Lis­te­ler 17 Ocak Per­şem­be günü saat 17.00’ye kadar as­kı­da ka­la­cak. Seç­men­ler ika­met et­tik­le­ri ad­res­le­re göre ka­yıt­lı ol­duk­la­rı san­dık­la­rı lis­te­ler­den kont­rol ede­bi­lecek. Ay­rı­ca 4 Ocak iti­ba­riy­le has­ta­lı­ğı ve en­ge­li se­be­biy­le ya­ta­ğa ba­ğım­lı olan seç­men­ler için sey­yar san­dık ku­ru­lu talep form­la­rı ilçe seçim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­na gön­de­ril­mek üzere muh­tar­lık­la­ra tes­lim edi­le­bi­lecek’’ ifa­de­le­ri­ne yer ve­re­rek bil­gi­len­dir­me yaptı.


Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.