SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 22.07.2019

Son tarih 28 Şubat

Son tarih 28 Şubat
Vergi Da­ire­si Mü­dü­rü Ayhan Ala­dağ, borçla­rı­nı ödeme pla­nı­na bağ­la­yan mü­kel­lef­le­rin üçün­cü tak­sit­le­ri­ni 28 Şubat Per­şem­be günü mesai bi­ti­mi­ne kadar öde­me­le­rini, aksi halde ya­pı­lan­dı­rmanın bo­zu­la­ca­ğını söy­ledi.24.01.2019 13:12
Vergi Da­ire­si Mü­dü­rü Ayhan Ala­dağ, 7143 Sa­yı­lı Bazı Ala­cak­la­rın Ye­ni­den Ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı­na İliş­kin Ka­nu­n’a göre borç­la­rı­nı ödeme pla­nı­na bağ­la­yan mü­kel­lef­le­rin üçün­cü tak­sit­le­ri­ni 28 Şubat Per­şem­be günü mesai bi­ti­mi­ne kadar öde­me­le­ri, aksi halde ka­mu­ya yö­ne­lik borç­la­rın ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı uy­gu­la­ma­sı­nın bo­zu­la­ca­ğı uya­rı­sın­da bu­lun­du. Ala­dağ, mü­kel­lef­le­rin ya­pı­lan­dır­ma­nın sağ­la­dı­ğı avan­taj­lar­dan ya­rar­lan­ma­sı için muh­te­mel yo­ğun­luk so­run­la­rı ile kar­şı­laş­ma­ma­la­rı açı­sın­dan ödeme iş­lem­le­ri­ni son gün­le­re bı­rak­ma­ma­la­rı­nı tav­si­ye etti. 

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.