SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 19.03.2019

Zararlı ile mücadelede geç kalınmamalı

Zararlı ile mücadelede  geç kalınmamalı
Zi­ra­at Odası Mü­hen­di­si Bü­lent De­mir­ci, bu yıl fın­dık üre­ti­ci­si­ni sa­de­ce re­kol­te dü­şük­lü­ğü­nün değil, içi boş ta­ne­le­rin de üze­ce­ği­ni söy­le­di.19.07.2018 13:45
   Emek­li Albay Aydın Ku­ru­dal’ın bah­çe­sin­de­ki kül­le­me has­ta­lı­ğı ile il­gi­li şi­kâ­ye­ti­ni ye­rin­de in­ce­le­yen De­mir­ci, üre­ti­ci­nin za­rar­lı­la­ra yö­ne­lik ilaç­la­ma ve ben­ze­ri ted­bir­le­ri za­ma­nın­da al­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ka­ra­su Zi­ra­at Odası’nın 2018 yı­lın­da başta Ame­ri­kan ke­le­be­ği, kül­le­me ve dal kurdu mü­ca­de­le­si ko­nu­la­rın­da üre­ti­ci­yi bil­gi­len­dir­dik­le­ri­ni ha­tır­la­tan Bü­lent De­mir­ci “Biz ya­pıl­ma­sı ge­re­ke­ni söy­le­riz. Üre­ti­ci de buna göre ted­bi­ri­ni alır. Bu yıl re­kol­te geçen yıla göre düşük. Diğer ta­raf­tan boş tane de çok. Do­la­yı­sıy­la üre­ti­ci bek­len­me­dik oran­da ürün kaybı ya­şa­ya­bi­lir” dedi. De­mir­ci, Ame­ri­kan ke­le­be­ği ve kül­le­me ilaç­la­ma­sın­da za­ma­nın geç­me­di­ği­ni ­belirtti.

Diğer GÜNCEL haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.