SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

İyi baş­la­dık maça, sonu gel­me­di başka!

İyi baş­la­dık maça, sonu gel­me­di başka!
Ka­ra­sus­por be­ra­ber­lik­ler se­ri­si­ne Di­ki­li­taşs­por’u da ek­le­di. Pazar günkü maçta ilk dev­re­yi 2-0 önde bi­ti­ren eki­bi­miz, ikin­ci ya­rı­da ye­di­ği iki şok golle bir puana razı oldu.25.11.2015 00:00
Deplasmanda
Ka­ra­sus­por 3 puan pa­ro­la­sı ile git­ti­ği Le­vents­por dep­las­ma­nın­da 3-1 mağ­lup oldu ve evine eli boş döndü. İlk 45 da­ki­ka kar­şı­laş­ma 0-0 sona erecek der­ken maçın Es­ki­şe­hir böl­ge­si ha­kem­le­rin­den İ. Gök­dem’in ver­miş ol­du­ğu faul ile sarı kır­mı­zı­lı­lar ka­le­sin­de golü gördü. 38’inci da­ki­ka­da Osman ikin­ci sarı kart­la oyun­dan ihraç edil­di. So­yun­ma oda­sı­na 1-0 mağ­lup giren eki­bi­miz ikin­ci 45 da­ki­ka­ya iyi baş­la­dı. Tem­sil­ci­miz, Oğuz ve Cen­ker’in ya­ka­la­dı­ğı po­zis­yon­la­rı cö­mert­çe har­car­ken Le­vents­por 54 ve 74’üncü da­ki­ka­lar­da bul­du­ğu gol­ler­le du­ru­mu 3-0’a ge­tir­di ve 88’inci da­ki­ka­da Oğuz’un at­tı­ğı golle sa­ha­dan 3-1 mağ­lup ay­rıl­dı. 
Evinde
Sa­ha­sın­da 6 pu­an­la 8. Gru­bun 11. sı­ra­sın­da yer alan Di­ki­li­taşs­por’u ağır­la­yan Ka­ra­sus­por, sezon ba­şın­dan beri has­ret kal­dı­ğı ga­li­bi­ye­te çok yak­laş­ma­sı­na rağ­men is­te­di­ği­ni elde ede­me­di. 
Se­yir­ci­nin yoğun des­te­ğiy­le maçın baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te rakip ka­la­ya yük­le­nen sarı kır­mı­zı­lı ekip, henüz 2. da­ki­ka­da golü buldu. Ceza ala­nı­na çap­rak şe­kil­de or­ta­la­nan topa mü­da­ha­le­yi ka­le­ci­si­ne bı­ra­kan Di­ki­li­taş de­fan­sı­nın ha­ta­sı­nı af­fet­me­yen Çağrı aşırt­ma şut ka­rı­şı­mı bir vu­ruş­la ağ­la­rı ha­va­lan­dır­dı. 1-0…
6. da­ki­ka­da bu kez Cen­ker uzak­tan ka­le­yi yok­la­dı, ancak sonuç ala­ma­dı. Aynı oyun­cu 24. da­ki­ka­da göğ­sü­ne ala­rak in­dir­di­ği topa sert vurdu, ka­le­ci çeldi.
35’te bu kez Di­ki­li­taş gole yak­laş­tı. Ahmet, ka­le­ci­miz­le karşı kar­şı­ya kal­dı­ğı po­zis­yon­da kötü vurdu.
37’de Ka­ra­sus­por’un ikin­ci golü geldi. Sol ta­raf­ta topla bu­lu­şup orta alanı geçen Aykut ceza yayı üze­ri­ne or­ta­la­dı. Ka­le­ci­nin çık­ma­sın­dan ya­rar­la­nan Cen­ker topa iyi yük­sel­di ve ka­fay­la aşırt­tı­ğı top ağ­lar­la ku­cak­laş­tı.
40’ta sa­kat­la­nan Aykut ye­ri­ni Onur’a bı­rak­tı.
41’de ilk ya­rı­nın en iyi­le­rin­den Oğuz, orta alan­dan al­dı­ğı topla ceza ala­nı­na girdi. Sağ çap­raz­dan at­tı­ğı şut az fark­la avuta gitti. İlk yarı Ka­ra­sus­por’un 2-0 ga­li­bi­ye­tiy­le ta­mam­lan­dı.
İKİNCİ YARI ŞOK GOL­LER
Ka­ra­sus­por ikin­ci ya­rı­la tutuk baş­la­dı. Sağ ve sol kanat sa­vu­nu­cu­la­rı­nın üst üste yap­tık­la­rı ha­ta­lar Di­ki­li­taş for­vet­le­ri­ne sık sık gol po­zis­yon­la­rı ya­rat­tı. Buna rağ­men sarı kır­mı­zı­lı eki­bi­miz 50’de üçün­cü gole çok yak­laş­tı. Di­ki­li­taş ceza ala­nın­da­ki ka­ram­bol­den ya­rar­la­na­ma­yan isim Y. Emre’ydi. Ni­te­kim bu oyun­cu ye­ri­ni Murat’a bı­rak­tı.
Bu da­ki­ka­dan sonra Ka­ra­sus­por iyice sa­vun­ma­ya gö­mül­dü. Orta alanı da ra­ki­bi­ne bı­ra­kın­ca bek­le­nen gol 70’te geldi. De­fan­sın bir anlık ha­ta­sın­dan ya­rar­la­nan Yücel ya­kın­dan sert vurdu, 2-1…
78’de yine gol ka­çı­ran taraf konut ekip­ti. Maçın bu skor­la bi­te­ce­ği sa­nı­lır­ken 88’de sol ta­raf­tan gelen bir Di­ki­li­taş ata­ğın­da top ye­ri­ne ra­ki­bi­ne mü­da­ha­le eden Onur ser­best vu­ru­şa neden oldu. Ceza ala­nı­nın sol çap­ra­zın­dan ya­pı­lan or­ta­ya ka­fay­la do­ku­nan Yasin oldu. Ağ­lar­la bu­lu­şan gol maçın skoru oldu. 

Etiketler: Karasuspor - spor -

Diğer SPOR haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.