SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 20.09.2019

SAKARYALI OLMAK


Sa­kar­ya­lı Olmak;
Çark Cad­de­si­ni tur­la­mak­tır,
Ada AVM’de film sey­ret­mek, Ser­di­van AVM’de bo­w­ling oy­na­mak, buz ho­ke­yi yap­mak­tır.
Ka­zım­pa­şa­’da köfte ye­mek­tir.
Yamaç pa­ra­şüt­çü­le­ri­ni sey­ret­mek, uç­ma­yı hayal et­mek­tir.
Sa­pan­ca’da gü­ne­şin ba­tı­şı­nı sey­ret­mek, do­ya­sı­ya eğ­len­mek­tir.
Ge­ce­le­re ak­mak­tır, Ka­ra­su’da…
Ka­ra­su’da de­ni­ze gir­mek­tir, gü­nü­bir­lik gidip.
Lon­go­zu tur­la­mak­tır.
Ye­ni­ma­hal­le’de Sa­kar­ya Nehri ile de­ni­zin öpüş­tü­ğü yerde ra­kı-ba­lık yap­mak­tır.
Ko­ca­ali’de fın­dık top­la­mak, tır­pan yap­mak­tır.
Maden De­re­si­nin doğal gü­zel­li­ği­ne hay­ran ol­mak­tır.
Raf­ting yap­mak­tır Melen Neh­rin­de…
Pa­mu­ko­va bağ­la­rın­dan üzüm, bah­çe­le­rin­den ayva arak­la­mak­tır.
Kap­lı­ca­ya gir­mek­tir, Ak­ya­zı’da…
Geyve’nin meyve bah­çe­le­rin­de do­lan­mak­tır.
Ali­ Fu­at­Pa­şa ile Kur­tu­luş Sa­va­şı­nı, Ta­rak­lı’nın ta­ri­hi ev­le­ri­ni ya­şa­mak­tır.
Sa­mi­mi içten hal­kıy­la…
Sa­kar­ya Köp­rü­sün­de öl­me­ye gelen Bir­gün ke­le­bek­le­ri­dir, kar yağ­mış­ça­sı­na se­ne­de bir gün.
Kam­pü­sün­den tabak gibi Sa­pan­ca Gö­lü­nü sey­ret­mek­tir. Do­ya­sı­ya ya­şa­mak­tır üni­ver­si­te­yi…
Sa­kar­yas­po­r’u sev­mek­tir, ne kadar küme dü­şer­se düş­sün!
“Hafız, sen hangi mil­let­ten­sin” so­ru­su­na art ni­yet­siz mu­ha­tap ola­bi­le­ce­ğin ye­ga­ne kent­tir Sa­kar­ya…
Banka kartı şif­re­si 5454’dür Sa­kar­ya­lı­nın.
Başka kente göç­tüy­se, pla­ka­sı­nın son ra­ka­mı da 54’tür Sa­kar­ya­lı­nın, Av­ru­pa kent­le­ri de dahil.
Gaf­far Okkan’dır Sa­kar­ya, Sa­kar­ya­lı Gaf­far’dır.
Kenan So­fu­oğ­lu’dur, Semih Say­gı­ner’dir, Hakan Şükür’dür, Sü­ley­man Seba’dır.
Arka So­kak­lar­da Gül­can Aslan, Ker­ten­ke­le’de Timur Acar’dır. 
Is­la­ma köf­te­dir Sa­kar­ya, Kabak tat­lı­sı­dır.
            ***
Dep­rem­dir Sa­kar­ya…
            ***
Ka­za­dır E-5’te, tırla tan­ke­rin çar­pış­tı­ğı, To­yo­ta’dır, Tank-pa­let­tir. 
Acı­la­rı, aşk­la­rı, sev­gi­yi, nef­re­ti do­ya­sı­ya ya­şa­yan kent­tir Sa­kar­ya.
Ama en çok da sev­gi­yi, Sa­kar­ya sev­gi­si­ni,
“Bende para var, sen gel kan­ka­dır”,
“Oğlum kim­se­ye bu­laş­ma”dır.
“Ya­nın­da sev­gi­li­si var oğlum, bak­ma­sa­na” dır, 
Sa­kar­ya.
Sa­kar­ya­lı, bir kere olun­du mu adamı tir­ya­ki eden bir kent­tir.
Ya­şa­nı­la­sı­dır Sa­kar­ya.

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1068