1/25 binlik plan

   Pazartesi günü Münir Ali Kara’yla birlikte Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısını izledik.
   Gündemde yer alan 54 madde inanmaya-caksınız ama tam 54 dakikada tamamlandı. Anladım ki, saatine sık sık bakan Başkan Zeki Toçoğlu madde başına bir dakika ayırmış. Madde-zaman tahminini böylesine tutturabil-mek her babayiğidin harcı olmasa gerek.
   Neden gittik Maclis’e, anlatayım...
   Karasu’nun da dahil olduğu 1/25 binlik plana yapılan itirazların görüşüleceği bilgisini aldık. Bir süredir izini sürdüğümüz bu plana ne tür itirazlar yapılmış ve nasıl sonuçlanmış, bunu merak ettik.
   Söz konusu plan ikinci madde olarak gündeme alınmıştı. Sevindik tabi ki... Diğer maddeleri beklemeden Karasu’ya, işimizin başına dönme şansımız vardı.
   Ne yazık  hayal kırıklığı yaşadık.
   Birincisi; daha önce İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda görüşülen plan, benzerleri gibi toptan bir muameleye tabi tutuldu. Yanlış hatırlamıyorsam 21 madde tümüyle oylandı. Ve itirazlar komisyonun red talebi doğrultusunda kabul edildi. Anlaşılır bir dille özellikle İhsaniye sakinlerinin “Sahillerimiz sanayi bölgesinden çıkarılsın” şeklindeki talepleri komisyonca ve Meclis’çe reddedildi.
   Burada plan konusuna bir açıklık getirmek gerek.
   1/25 binlik Çevre Düzeni Planları, daha önce yapılan ve Marmara Bölgesi’nin tümünü kapsayan 1/100 binlik planların alt ölçeğindeki bir plan. Görüşüp değerlendirme yetkisi önceden Özel İdare’ye aitti; şimdi Büyükşehir Belediye Meclisi’nin görev alanında.
   Bundan sonraki adın 1/5000`lik ve 1/1000`lik planlarda. Bunlar da ilçe belediyelerinin işi.
   Karasu için daha net bilgi vereyim:
   5000`lik ve 1000`lik uygulama planları ilçe belediyesinin keyfine, daha doğrusu ilçenin ihtiyaçlarına göre gündeme gelebilir.
   Yani; “25 binlik plan hazır, haydi biz de uygulama planlarını yapalım diye bir şey söz konusu değil. İmarına ihtiyaç duyduğunuz bir bölge varsa orasını gündeme alıp plan çizdiriyorsunuz.
   Hadi örneklendireyim:
   Şu anda Karasulu yap satçılar Küçük Karasu sahillerine göz dikmiş durumdalar. Tanıdığım plancılara sordum. Küçükboğaz kıyısından Maden Dedresi’ne kadar Karasu-Kocaali yolunun alt bölgesinin planlaması yaklaşık 500 bin lira. (500 milyar yani)
   Hadi, buyurun çizdirin bakalım imar planlarını!
   Eskiden İller Bankası yapıyordu bu işleri. Bedava değil tabi ki, hak edişlerinizden aydan aya kesmek koşuluyla. Banka bu gibi işlerde faiz oranlarını yükseltti. Piyasa daha ucuza geliyor.
   Demem şu ki, Küçük Karasu da aynı, İhsaniye de aynı. Ancak batı sahilleri için farklı bir durum olabilir. İhsaniye ve çevresi Denizköy altına kadar 25 binlik Çere Düzeni Planı’nda Bölgesel Çalışma Alanı gösterilmiş. Yani konut yapıp satanları değil de daha çok sanayi ve onun kolları olan sektör temsilcilerini ilgilendiriyor.
   Karasu’da sanayi yatırımcısı olmadığına göre, burada muhatabınız dışarıdan gelen yatırımcılar. Eh onlara “Bastırın parayı, çizdirelim uygulama planını” deme şansı var.
   Bu sözü bizim inşaat sektörü temsilcilerine söyleyin bakalım; hakaret sayarlar, hakaret! 
   Belediye parayı bastırıp planı çizdirecek... Suyunu, elektriğini, doğalgazını getirip yolunu kaldırımını yapacak. Sonra da inşaatçıya “Buyur kardeş, siteni yap paranı kazan” diyecek.
   Bu güne kadar böyle oldu da onun için söylüyorum.
   Belediye bundan sonra farklı mı davranacak?
   Tabi ki hayır...
   Nedeni her gün bıkmadan yapılan anonslardan anlaşılmıyor mu?
   Neymiş; iskan belgesi almayanlar hemen alsınmış... Yoksa efendim belediye çok fena yaparmış!
   Vatandaşı sabah akşam tehdt eden belediye bu güne kadar nerelerdeymiş?
   Bina temeli atılırken ruhsatı veren sen... Kontrol eden (!) sen. İskan alınmadan, kat irtifakı kurulmayıp daireler kat mülkiyetine dönüştürülmeden arazi payı hissesi karşılığında tapudaki satış işlemini görmezden gelen sen...
   Şimdi de kalkmış, iskân belgesi olmayanı haşat ederiz anlamında sokağa tehdit dolu anonslar salacaksın!
   Sonuç olarak, üst ölçekli planlar Karasu açısından uzun süre tozlu raflarda bekleyecek gibi görünmekte. Bu günkü anlayışla sağlıklı uygulama, imar planı yapılabileceğini ben beklemiyorum. Kimse de beklemesin! 
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1949