• Ana Sayfa
  • »
  • Evlatlık mirasa ortak mıdır?

Evlatlık mirasa ortak mıdır?


   Ak Parti Karasu`da güle oynaya kaza-nabileceği bir seçimi, kendisine rakip gör-düğü adayı etkisizleştirmek adına zora soktu. Bunun için transfer yolunu seçmiş olması hem parti içi dengeleri hem de belirli bir rotada kör topal seyreden Kara-su siyasetini allak bullak etti. 
   Yukarıdan bakanlara yeni durum pek karmaşık gelmeyebilir. Olaya “Ne yani, Türkiye`de partiden partiye transfer ilk kez mi yaşanıyor?” şeklinde yaklaşan-lar fena halde yanılıyor. Mehmet İspiroğ-lu`nu Ak Parti`ye almakla seçimi garan-tilediğini sananlar, yan etkileri hiç hesaba katmıyorlar.
   Ak Parti Karasu`da sancılı bir kongre süreci yaşadı. Genel Merkez tek adayda ısrar edince, delegelerin yarıdan fazlası kongre salonunu terk etti. Başka hiçbir il-çede böyle bir örnek yaşandığını duyma-dım. Yeni yönetim kongre küskünlerini yeniden kazanmaya çalışırken, kuca-ğında transfer krizini buldu. Herkes bi-liyor ki, İlçe Başkanı ve yakın çevresi Mehmet İspiroğlu`na “parti mirasına ortak olmaya gelen evlatlık” gözüyle bakıyor. Siz bakmayın sarmaş dolaş görüntülere… Kapalı kapılar ardındaki öfke dolu eleştiriler aleniyete dökül-müyorsa, evlatlığı mirasa katan Büyük Reis`in iradesine karşı çıkma korkusundandır. Aynı biçimde İl Yönetimi`nin de İspiroğlu`na karşı pek sıcak baktığı söylenemez. İspiroğlu`nun arkasındaki güçlerden Şaban Dişli`nin eli, Adapazarı Belediye Başkanı olan amcaoğluna yönelik operasyon sonrasında zayıflamış olmalı!
   Partide başkanlık için aday adayı sayı-sı her geçen gün artıyor. Eski Başkan Ahmet Genç, Yenisi Mehmet İspiroğlu, Has Parti`den gelen Av. Recep Özdemir, Akkum Muhtarı Mustafa Sür, Ecz. Samet Altuntaş, Mehmet Çalık başvurularını yapan isimler. Yakup Altuntaş ve Av. Ka-sım Yavuzyiğit diğer muhtemel aday adaylarıdır. Eski Milletvekili Nezir Aydın ve Karasulu İl Yöneticisi Mehmet Yıl-maz`a da teklif gittiğini biliyoruz. Son bir ekleme... Av. Bekir Sarıoğlu’nun da aday adaylığını düşündüğü konuşulmakta.
   Yapılacak eğilim yoklamasından ne çıkacak? Burada, tek parti dönemindeki gibi “açık oy gizli tasnif” metodu uygu-landığına göre sonucu öğrenmek müm-kün değil. Ancak tahmin yürütebiliriz… İl ve ilçe teşkilatlarından “evlatlık” lehine bir eğilimi kimse beklemiyor. Buna rağ-men Genel Merkez`in üst katlarından Mehmet İspiroğlu adı çıkarsa seyreyleyin gümbürtüyü! Karasu`da şu an üç parça olan Ak Parti 7-8 parçadır! (Son cümle bana değil; İspiroğlu`nun transferi günle-rinde, partinin ağır mı ağır abilerinden birinin yaptığı değerlendirmedir.)
   Diğer partilerin durumu ile ilgili bir özet geçeyim. MHP adayını açıkladı ve gözler Ak Parti`den gelebilecek müjdeli haber-de... O da Mehmet İspiroğlu`nun aday ya-pılmasıdır! MHP, terk edilmenin mağduri-yetiyle parti tabanında kenetlenme fırsatı buldu. Ayrıca, belediye çalışmalarından memnun olmayanların İspiroğlu karşısın-daki en güçlü adaya yönelme eğilimi, MHP`ye altın tepside sunulmuş bir fırsat gibi duruyor. Unutulmasın; bu fırsatı 1999`da Ahmet Genç`e karşı İspiroğlu da kullanmıştı…
   CHP`ye gelince; daldaki kuşların peşin-deyken eldeki kuşlardan olacak! Bu ge-cikme MHP`ye sunulan kaymaklı kadayıf gibidir. CHP her halde Ak Parti adayının açıklanmasını bekleyecek. Tabi ki, atı alan Üsküdar`ı geçmiş olacak! 
NOT: Çarşamba günü Bosna’ya uçuyo-rum. Her gezide yaptığım gibi işim ora-daki şehirciliğinin fotoğrafını çekmek. Amacım, 30 Mart 2014 sonrası yeni seçilecek başkanımıza sunmaktır...
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1737