• Ana Sayfa
  • »
  • Hacet saatli tahsilat (SEDAŞ'a önerimdir)

Hacet saatli tahsilat (SEDAŞ'a önerimdir)


    Karasu Belediyesi'nin üç kamyonu ile bir iş makinesine el konulmuş. Nedeni konusunda rivayetler muhtelif. Belediyeyi fiilen yönetmekte olan müdüre göre kamyonlar cami  inşaatına kum taşıyormuş. Bu kutsal hizmeti çekemeyen din düşmanları ihbarda bulunarak Müslümanlara darbe vurmuş. (İddia aynen böyle. İnanmayan müdürün facebook sayfasına bakabilir. Vali Bey'den teşekkür alma sahnesinin bir öncesi)

   İkinci iddia ise SEDAŞ'ın alacaklarına karşılık belediye mallarına haciz koydurduğu şeklinde. Belediyeyi  ve cümle alemi işleten (pardon yöneten) müdür bundan hiç söz etmiyor. O nedenle işlemler resmi belgeler üzerinden yürütülmüş olsa da, bu konu resmiyet kazanmış değil.

   Ancak bir şüphe var. Kamyonlar kaçak kum taşırken yakalanmışsa yediemin parkına niye çekilmiş? Kesilir cezası, salıverilir araçlar...

   Eğer SEDAŞ icra koymuşsa ayıp etmiş doğrusu!  Dingilleri kırık üç kamyona mı tenezzül etmiş koskoca kurum! Taşınan kumları paraya çevirse araçların değerlerini katlardı yani! Müdürümüz haklı .. Amaç tahsilat değil, düpedüz din düşmanlığı... Ne diyelim SEDAŞ'ı elektrik çarpar inşallah!

   Tam bu noktada Türkiye Cami ve Kuran Kursları Federasyonu'nun medyatik Genel Başkanı Recep Kıyak'a birkaç sorum olacak. Hocam, çalıntı kumla cami temeline dolgu yapmak caiz midir? Çaldığı halıyla enselenen hırsız 'Ben bunu camiye bağışlayacaktım' derse polis ne yapmalıdır? Aynı şekilde boya hırsızı da minareye süreceğini söylese ne yapacağız?

   Her neyse, SEDAŞ'a olan borç miktarını sorduk; iki milyon liracıkmış. İki alacağa karşılık üç tahsilat iyi fikir tabi ki. Ekstradan bir de iş makinesi; yeme de yanında yat.

   SEDAŞ'a bir önerim var. Sen bir işletmesin; alacağını da işleterek tahsil et. (Müdür gibi herkesi işlettiğini sanarak değil!) Misal, Eski Belediye Başkanı döneminde bulvara 'Yerin altına yüz trilyon gömdük' şeklindebir afis asılmıştı. Aynı gece kazma-küreği kapıp alnına madenci fenerini bağlayan yüzlerce kişi cadde ve sokakları delik deşik etmişti! Şebeke haritası elde olmadığı için kabak su şebekesine başına patlamıştı. İşte onu söylüyorum. SEDAŞ el koysun kanalizasyon şebekesine.. Taktırsın birer .ok saati.. Hacet başına para toplasın Karasu'dan.

   Şimdi diyeceksiniz ki, canım iki trilyonluk borç için 100 trilyonluk hazine feda edilir mi? Telekom'u alan Lübnanlı 10 yılda taksitle ödeyeceği borcu altı aylık tahsilatla kapatmadı mı cancaazım! Üstelik Karasulu engin hoşgörü sahibidir. Tele konan kuş yüzünden kesilen elektriğin yeniden gelmesini çıt çıkarmadan bekler. 12 saat sonra ampulü yandığında, lotodan büyük ikramiye çıkmış gibi sevinir. Kadastro yolları arsaya dönüştürülüp satılırken kim ses çıkardı ki, bok hattı işletmisinin devrine laf edilsin.

   Bir hafriyatçı “Altyapı sırasında sahilden talan edilen kumu verin, iki kat şebeke yapayım” demişti.

   Şebekemiz sadece borudan ibaret değil,  ciddi bir şebeke eseridir yani!

  Neyse;  sahilde dağ gibi kum birikti. SEDAŞ elini çabuk tutsun, kamyonlar rehinden kurtulsun!

   NOT: Bu yazı 18 Şubat Pazartesi günü Sakarya Yenihaber Gazetesi’ndeki köşemde yayınlandı. Nedeni, Cuma günü saat 15.59'da basin@sakaryakarasu.bel.tr adresinden gazetemiz mail kutusuna düşen fotoğraflar ile haberdir. Üç kamyon ve bir iş makinesi Fatih Yediemin Otoparkı’nda görülüyor. Haberde de kamyonlara Elmalı Camisi’ne kum çektiği için polisçe el konulduğu belirtiliyor. Üstelik bu mail 30'a yakın basın kuruluşuna gönderilmiş.

Verilen bilgi kesinlikle doğru değil.

   Gerçeğe aykırı bilginin sorumlusu kimdir? Açıklamadan Belediye Başkanı’nın veya başkan yardımcılarının haberi var mıdır? Haberde bu ayrıntı yok. Bulvara dikilen çiçeklerle ilgili yapılan açıklamada bile başkanın adı geçerken, böylesine önemli bir konuda muğlak ifadeler kullanılması kabul edilebilir mi? İcra koyulduğunun sonradan öğrenildiği kabul edilse bile, yeni bir açıklamayla haberin düzeltilmesi gerekmez miydi? Halkın oyuyla göreve gelen kişiler veya onun adına hareket edenlerin, halka gerçeğe aykırı bilgi vermesi kabul edilemez. Kendini haklı çıkarmak uğruna kutsal din duygularını kullanmak ve insanları dinsizlikle suçlamak ise asla hoş görülemez. Sahi, kim şu camiye kum çekilmesine engel olan din düşmanları? Milletin ortak malını araklayanlara göz yumayanlar mı?

 

SON BİR NOT:  SEDAŞ köşe yazım üzerine bir açıklama gönderdi. Aynen yayınlıyorum.

Sayın Cihan Ersöz,

 

18 Şubat 2013 tarihli köşe yazınızı dikkatle okuduk. Yazınızda, Karasu Belediyesi’ne elektrik borcundan ötürü SEDAŞ tarafından icra işlemi başlatıldığına ve belediyenin 3 kamyonunun haciz yoluyla bağlanarak, emniyet tarafından yedi emine alındığına değinmişsiniz. Konuyla ilgili bazı hususları size aktarmak isteriz.

 

Karasu Belediyesi’nin şirketimize, gecikmeler dahil olmak üzere birkaç yıldan bu yana artarak günümüze kadar gelen ve bugün 3 milyon TL’yi aşan borcu bulunmaktadır. Karasu Belediyesi Başkanlığı’na şirketimiz üst düzey yetkilileri tarafından defalarca bilgilendirme ve uzlaşma amaçlı ziyaretlerde bulunulmuş, borcun yapılandırılması için görüşmeler yapılmıştır. Karasu Belediyesi’yle mevcut borç, 2011 ve 2012 yılları içinde belediyenin talepleri de dikkate alınarak, ayrı zamanlarda 4 defa yapılandırılmış, ayrıca 2012 Temmuz ayı içinde Karasu Belediyesi’nin de rızası alınarak,  alacağımızın teminat altına alınması için icra takibi açılmıştır. Fakat Karasu Belediyesi taksit protokollerine uymamış ve hiçbir ödeme yapmamıştır. Şirketimizce ek süreler verilmesine rağmen Karasu Belediyesi’nden bugüne kadar hiçbir olumlu girişimde bulunulmaması şirketimiz tarafından üzüntüyle karşılanmaktadır.

 

Anayasada yer alan Hukuki Eşitlik ilkesi, aynı hukuki durumda bulunanlar için hak ve ödevlerde, yetki ve sorumluluklarda, fırsat ve hizmetlerde eşitliğin sağlanması ve ayrım yapmamayı gerektirir ki bu ilkeden devlet organları da (belediyeler de ) muaf değildir.

 

Şirketimizin mali dengesinin korunması bakımından şirketin sattığı enerjinin bedelini tahsil etmesi gerekmektedir. Şirketimizin, elektrik enerjisini satın aldığı tedarikçilerle yapılan sözleşmeler ve bu sözleşmeler ile ilgili mevzuattan kaynaklı tedarikçilerine olan ticari yükümlülükleri bulunmaktadır. Buna göre hâlihazırdaki enerji alım sözleşmelerine göre satın alınan elektrik bedeli, sözleşmede yer alan son ödeme tarihinde aylık olarak enerji tedarikçilerine şirketimiz tarafından ödenmektedir. Yani şirketimiz karşılığını peşin olarak ödediği enerjiyi müşterilerine satmaktadır. Kamu hizmeti gören şirketin sattığı enerji bedelinin tahsilinin engellenmesi, borç nedeniyle kesilen elektriğin kaçak ve usulsüz olarak tüketilmesi, mevcut borçların ödenmesi yönünde hiçbir gayret gösterilmemesi ve bedelsiz elektrik kullanımının hak olarak görülmesi adil bir durum değildir.

 

Karasu Belediyesi’nin sadece bazı abonelikleri için kısa bir süre önce kamuoyuna da yansıyan elektrik kesme işlemi uygulanmıştır. Ancak bu süreçte, özellikle şirketimiz tarafından Karasu’da yaşayan halkımızın mağdur olmaması için içme suyu ve arıtma tesisi aboneliklerinin elektriği kesilmemiştir.

 

Tüm bu gelişmelere rağmen Karasu Belediyesi 31 Ocak 2012 tarihinde yine Sepaş yöneticileri tarafından ziyaret edilmiştir. Dönem faturalarının zamanında ödenmesi kaydıyla geriye dönük borcun, belediyenin ödeme gücüne göre yapılandırılması konusunda Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu ile görüşülmüş ve ilk ödemenin 13 Şubat 2013 tarihinde olması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ancak belediye bu kez de taahhüt ettiği ödemeyi yapmamıştır.

 

Kamuoyunun doğru bilgilenmesi adına yapılan açıklamamızı bilginize sunarız.  

 

Saygılarımızla,

 

Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ