• Ana Sayfa
  • »
  • Namussuz! Haysiyetsiz! Şerefsiz! Vicdansız! (*)

Namussuz! Haysiyetsiz! Şerefsiz! Vicdansız! (*)


Namus, hem başkalarının hem de kendimizin yargısıdır. 
Haysiyet ve şeref, başkalarının gözündeki değerimizdir. 
Vicdan ise, tutum ve davranışlarımızı belirleyen içsel mekanizmadır. 
Namus, haysiyet, şeref ve vicdan, genel ahlak ve meslek ahlakı kurallarına göre değerlendirilen, insanın hem başkalarının hem de kendi gözündeki yerini belirleyen kavramlardır!
***
Emirle veya çıkarı için, inandığının tersine oy veren politikacı... 
Emirle veya çıkarı için, suç olduğuna inanmadığı halde, dava açan, gerekmediği halde tutuklama isteyen ve yapan, insanları haksız yere hapse atan, cezalandıran, özgürlüklerinden mahrum eden adalet mensubu...
Emirle veya çıkarı için, gerçeklere aykırı yalan haber yazan, manşet atan, yorum yapan, insanların kişiliklerini haksız yere karalayan, efendilerini göklere çıkaran medya mensubu... 
Namussuzdur! 
Haysiyetsizdir! 
Şerefsizdir! 
Vicdansızdır!
***
Ben her zaman, insanların asgari ahlak sahibi olduklarına, politikacıların, adalet mensuplarının ve medya çalışanlarının da (bütün öteki meslek mensupları gibi) meslek ahlaklarına asgari ölçüde bağlı olduklarına inandım...
Hâlâ da inanıyorum... 
Ama çevreme baktığımda, topluma en üst düzeyde hizmet etmek mesleği olan politikacılar arasına... 
Hepimizin güvencesi olan, canımızı, malımı-zı, özgürlüğümüzü devlete ve başkalarına karşı koruyan adalet mensupları arasına... 
Görevi, topluma doğru haber ve bilgi vermek olan medya mensupları arasına... 
Namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz ve vicdansız olanların da sızdığını, bu nedenle de toplumda, siyasete, adalete ve medyaya güvenin azalmakta olduğunu gözlemliyorum ve hem toplum hem de bu meslekler adına çok kaygı duyuyorum!
***
Namussuzlar, haysiyetsizler, şerefsizler, vicdansızlar, genel ahlaka ve meslek ahlakına karşı olarak neler yaptıklarını bildikleri için, korkaktırlar: 
Hemen birbirleriyle ittifak eder, güçlerini birleştirirler. 
Namuslu, haysiyetli, şerefli ve vicdanlı olanlar ise korkusuzdurlar... 
Bu nedenle yalnızdırlar, ittifak aramazlar, güç birliğine gitmezler... 
Ve böylece zayıf kalırlar!
***
Ey bu ülkenin namuslu, haysiyetli, şerefli, vicdanlı politikacıları, adalet mensupları ve medya çalışanları: 
BİRLEŞİNİZ... 
Kaybedecek namusunuz, haysiyetiniz, şerefiniz, vicdanınız, mesleğiniz, kişiliğiniz, kısacası tüm bir yaşamınız var!
***
   (*) Köşemde zaman zaman alıntılar yayınlıyorum. Bu yazı Prof. Emre Kongar’a ait ve 29 Ocak 2015 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde yer aldı.
   Okuduğumda arkama yaslanıp gözlerimi kapadım ve kendi kendime bir vicdan muhasebesinde bulundum.
   Şu sonuca vardım; Emre Hoca’nın anlattıklarına tereddütsüz imzamı atıyorum.
   Sizler de bir vicdan muhasebesinde bulunun ve bu yazıda dile getirilen görüşlere katılıp katılmadığınıza karar verin...
   Haydi, gözlerinizi kapatın ve arkanıza yaslanın... Hemen, şimdi...   
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1295