SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 25.05.2019
  • Ana Sayfa
  • »
  • ÇOCUKLARA EMPATİYİ ÖĞRETMEK

ÇOCUKLARA EMPATİYİ ÖĞRETMEK


Çocukların, yalnızca olumlu duy-gularla karşılaşarak büyümeleri imkansız. İster istemez zorlu yaşam olaylarıyla karşılaşırlar. Onları travmalardan tamamen korumak çok güç, çünkü yaşam-larının hem fiziksel hem duygusal olarak en zayıf oldukları bir geli-şim dönemindeler ve başkasının korumasına muhtaç durumdalar. Onların güvenli bir hayatın içinde büyümelerini sağlamak yetişkinlerin görevi. Bununla birlikte, çocuğa kendini korumayı öğretmek de gerekli. Fiziksel, duygusal veya cinsel şiddet veya istismara karşı kendilerini korumayı, kendilerinin de başkalarının acılarına duyarlı olmasını çocuklara nasıl öğrete-ceğiz?
Çocukların kendilerini koruyabilmeleri, kendilerine güven duygusunu geliştirmiş olmalarına bağlıdır. Bunun için de, duygularının farkında olmayı öğrenmeleri ve duygularını ifade edebilme iznine sahip olmaları gerekir. 
Şiddet davranışı gösteren yetiş-kinlerle ilgili çalışmalar, onların da çocukken şiddet gördüğünü, ihmal ve istismar edildiklerini gösteriyor. Bazı yetişkinler “biz dayak yedik de ne oldu, işte büyüdük, adam olduk, yaramazlık yaptığımız için öğretmenimiz, anne-babamızı mecbur kalıp bizi dövüyordu” diye açıklıyorlar şimdi neden çocuklarını dövdüklerini. Çocukken duydukları acıyı, öfkeyi, incinmişliği göz ardı ediyorlar. Kendi çocuk yanlarının ihtiyacı olan şefkati, sevgiyi, güveni görmezden geliyorlar. Bu durumda da kendi çocuklarına duygusal olarak körleşiyorlar, onların ne hissettiğini tahmin edemiyorlar. 
Çocukları mutlu bir yetişkinliğe hazırlamak için çaba göstermek zorundayız.  Yetişkinler olarak, çocuklara duygularını tanıma, geliştirme, yönetme konularında örnek olmamız gerekir. Kendini korumayı öğrenmesi için, bir çocuğun hayır demeyi, itiraz etmeyi ama aynı zamanda kuralları benimsemeyi ve onlar uygun davranabilmeyi öğrenebilmiş olması beklenir. Bu da, çocuğun kendini ve başkalarını anlaması, duygularının farkına varması anlamında empati yeteneğinin geliştirilmesi demektir. 
Şiddet ve istismar suçluları ile ilgili çalışmalarda, bu kişilerin empatik becerilerinin çok düşük olduğu saptanmıştır.  Ne kendile-rinin ne kurbanlarının çektikleri acının farkına varamıyorlar, insan-lara verdikleri zararı hissedemi-yorlar. Bu konuda, cezaevindeki suçlularla yapılan çalışmalarda, empatik beceri eğitimi alan suçlu-ların, bu eğitimi almayanlara göre suçu tekrarlama oranlarının, çok düştüğü görül-müş. (Ayrıntılı bilgi için Daniel Goleman`ın Duygusal Zeka isimli kitabını okuyunuz.)
Kısaca, çocukların kendini korumasından söz ediyorsak öncelikle empatik olabilmelerin-den, öz bilinçlerini geliştirebilme-lerinden söz ediyoruz demektir. Bunu yapmanın hayatın içinden yollarını bulabiliriz. Öğretmenler ve anne babalar olarak çocuğun içinde yaşadıkları çevreyle, doğay-la, hayvanlarla ilişkilerinden yararlanabiliriz. Bir çiçeği, bir kediyi, bir köpeği, bir balığı büyü-tür, beslerken çocuk, yaşamın küçük bir provasıyla karşı karşıya kalır. Bu yüzden, soyut bir kavram değildir empati, davranışa dönüştüren örnekler sağlayabiliriz çocuklara. 
Her zaman olduğu gibi, öncelikle empatik davranan yetişkinler ol-mak için çaba harcamak koşuluyla…


Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 771