SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 27.05.2019

EMANETE HIYANET


  1995 Yılında, Öğretmen ark-adaşlarımın ve öğrenci velile-rinin yoğun baskısı nedeniy-le, dershane kurulumu için hazırlıklar yapmaya başla-dım. Aynı sıralarda Recep Özdemir ile tanışarak kuru-lumu birlikte yapmaya karar verdik. Özşen Dershanesi`nin isim babası Recep Özdemirdir. Özdemir`in Öz`ü ile Şen`i bir araya getirerek verdiğimiz Özşen ismi, bizden daha fazla tanınmaktadır.
  Belediye karşısındaki merkez binasında 6 yıl çalıştıktan sonra, o zamanki ismi Sed, sonraki ismi ile Fem Dershanesi vatan-daştan toplanan paralarla “her zaman kazandıran dershane” sloganı ile geldi. Aynı sıralarda görüştüğüm bazı öğrenci veli-leri, “kazanma garantisi” vermemiz halinde kayıt yaptı-racağını söylüyordu. Bunun mümkün olmadığını söylediği-mizde ise “onlar garanti veriyor” diyorlardı.
  O yıllarda, ara sınıf ve Üniversite için kayıtlı öğrencile-rimize ev ziyaretleri yaparak, kayıtlarını almada büyük oranda başarılı oldular. Geldiklerinin ilk yılı bize göre üç kat fazla öğre-ncinin kaydını aldılar.
  Okullarda buldukları taraftar öğretmenler aracılığı ile öğren-cilere rahat ulaşıyorlardı. Müdür ve idareci masalarında reklâm stantları ve broşürleri başköşe-ye konuyordu. Hükümet içeri-sinde sahip oldukları kuvvet, kendilerine destek vermeyenler için sorun oluşturabilirdi. İşte bu nedenle, önceleri Sed`li Son-raları Fem`li olmak, koltuğunda rahat oturmak demekti.
  Bazı öğretmenler sınıflarda ders yapmak yerine, Bu dersha-nenin reklâmını yapıyorlardı.
  Ortak arkadaşımla, bu işi biz-den daha iyi yapmaları halinde, meydanı onlara bırakmaya karar vermiştik.
  Yılsonunda aldığımız sonuçlar ile onların, “hep kazandıran dershane” imajını büyük oran-da silmiştik. Ertesi yıl öğrenci sayılarımız dengelenmiş, artık “biz dini eğitim de veriyoruz” diyerek fark yaratmaya çalışı-yorlardı. 
  Bir yıl önce onlara giden öğ-renci, sonraki senesinde büyük oranda ÖZŞEN`i tercih etmeye başlamıştı. Rakip kurumun ak-şamları izlettiği F. Gülen kaset-leri, hep kazandıran dershane olmaya yetmemişti.
  Karasu`da 10 yıldan fazla bir süre içerisinde “DİN” kullanıla-rak ve imam kaseti izletilerek beyin yıkama işlemi yapıldı. Okullardaki iyi öğrenciler, ya-kınlık duyan ve taraftar öğret-menler aracılığı ile hoca efendi dershanesine yönlendirildiler. Hıyanet şebekesi devletin okulunun içerisinde yıllarca hüküm sürdü.
  Ev ve okul ziyaretleri ile kan-dırılan öğretmen ve öğrenciler, şer odaklarının hıyanetine uğ-radılar.
  Şu anda, 20 yıldan fazla bir süre içerisinde, binlerce öğren-ciyi meslek sahibi yapmanın ve onları, beyinlerini yıkanmaktan korumanın mutluluğunu yaşıyo-rum. Öğrencilerimi kirletilmek-ten ve beyinlerini yıkanmaktan kurtarmaktan daha büyük bir keyif olamaz. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın.
  Emanete hıyanet içerisinde olmayan hiçbir devlet adamı-nın, bu kadar hata yapma lük-sü ise olamaz ve olmamalıdır.

  
   
  
   
  

  
  
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 914