SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 23.05.2019

Liseli olmak


  On beş yaş gurubu, okul hayatına liseli olarak devam eder. Bunları, meslek liseliler ve diğerleri olarak ayırmak gerekir. Sonra, alan kavramını dikkate alarak, sayısal, sözel ve eşit ağırlık alanından birini seçen öğrenciler, dört yıllık öğrenimi tamamladıklarında lise mezunu olurlar.
  Adı meslek lisesi olan okullardan birisini tercih edenlerin, daha son-ra üniversiteli olmak gibi bir niyet-leri varsa, ara sınıfta okuduğu yıl-larda üniversite için de çalışmaları gerekir. Bu çalışmanın adı ek bir programdır. Bu çalışma yapılma-dan liseden mezun olanların üni-versite hayali, daha zorlu bir sü-reçtir.
  Ergenlik ve gençlik dönemi içeri-sinde, her şey olmak için çıkılan yolda, gözde üniversiteler ve fakül-teler için yapılması gereken sorula-rın, derslerini dahi okumayanlar için, “ben nerede yanlış yaptım” demek kaçınılmazdır.
  Yıllardır, bir kördüğüm olarak de-vam eden bu süreçte, hem öğren-cilerimizin hem de ülkemizin kar ettiğini söylemek maalesef müm-kün değildir.
  Çeyrek asırdır devam eden ve ül-kemizde uygulanan bütün sınavları içerisine alan soru çalma sürecinin artık sonlanması ve emeklerin ça-lınmaması ise en büyük temenni-mizdir.
  Üniversiteye girişte, meslek lise-leri ile diğer liseler arasında fark oluşmaması için yapılan düzenle-meler ve sayısal, sözel, eşit ağırlık alanlarının puan avantajlarının or-tadan kaldırılması çok sayıda öğ-renci tarafından bilinmemekte-dir. Öğrenci ve velilerin, yarının hesa-bını yaparak yürüyeceği yol-da, da-ha mutlu bir hayata adım atmala-rını doğal karşılamak gere-kir.
  Kim ne derse desin! Yatırımın en güzeli eğitime yapılandır. En doğ-rusu ise iyi bir araştırma ve soruş-turma ile olur.
  6 Yıl Karasu Lisesi, 22 yıl Özel Özşen ismi altında bölgemiz öğ-rencilerine faydalı olmaya çalıştım. En son yaşadığımız 15 Temmuz sürecinde gördük ki! ÖZŞEN ismi hem öğrencileri hem de öğretmen-leri için en güvenilir liman olmuş-tur. 
  Liseli olmak, 4 yıl sonrasına da hesap yapmaya başlamaktır. Üni-versite sınavlarında, kim hangi okulu veya hangi bölümü okursa okusun, yaptığı soru sayısına gö-re puan hesabı yapılıyor.
  Cihan Ersöz hocam yazıp duruyor. Kapsamlı bir soruyu çözebilme oranı Avrupa ülkelerinde %15–20 Güney Kore`de %28 Türkiye`de ise % 1-2 arasındadır. Bu nedenle on-ların yaptığı otomobil ve telefon-lar ile caka satıyoruz.
  Fazla dua yaparak cennette hangi köşeyi kaparız bilmem ama bu günkü lise formatı ile bilim ve tek-nolojide sınıfta kalmamak çok zor görünüyor.  
        


   
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 983