• Ana Sayfa
  • »
  • ATATÜRKÇÜ’NÜN EL KİTABI

ATATÜRKÇÜ’NÜN EL KİTABI16 Mart. Moskova’da Türk-Rus dostluk antlaşması imzalandı.

23 Mart. Yunanlılar Bursa, Uşak cephelerinde saldırıya geçti. 25 Mart’ta Adapazarı işgal edildi.

31 Mart. / 1 Nisan. İkinci İnönü Savaşı birliklerimizin utkusuyla sona erdi. M. Kemal’in, İsmet Paşa’ya (Birinci İnönü Savaşı’ndan sonra general olmuştur) : “Siz orada yalnız düşmanı değil, Türk’ün makûs (ters) talihini de yendiniz!” tümcesini içeren yazısı. (25 Mart’ta Aslıhan’lar, 13 Nisan’da Dumlupınar savaşları).

15 Nisan. Ahmet Anzavur, Bandırma yakınlarında öldürüldü.

23 Nisan. 23 Nisan’ın ulusal bayram sayılmasına ilişkin yasa kabul edildi. (1927’de Çocuk Bayramı niteliğini aldı).

23 Mayıs. Ankara’ya Hint Müslümanları temsilcisi yalancı niteliği ile gelmiş olan İngiliz casusu Mustafa Sagir idam edildi. Mustafa Kemal’i öldürmekle görevliydi.

1 Haziran. İtalyanlar, 25 Mayıs’ta Marmaris’ten sonra, Antalya ve yöresini boşalttılar.

10 Haziran. Himaye’i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) kuruldu.

21 Haziran. Fransızlar Zonguldak’ı boşalttı.

10 Temmuz. Yunan Kuvvetleri genel saldırıya geçti. 25 Temmuz’a değin süren Kütahya-Eskişehir savaşlarında birliklerimiz geriledi. M. Kemal’in öğüdü üzerine Sakarya berisine çekildi. 12 Temmuz’da Afyon, Bilecik, 17 Temmuz’da Kütahya, 20 Temmuz’da Eskişehir ve yöreleri işgal altına girdi.

16 Temmuz. Ankara’da Maarif Kongresi, M. Kemal’in konuşması ile açıldı.

5 Ağustos. M. Kemal’i Başkomutanlığa atayan yasa T.B.M.M.’nde benimsendi.

23 Ağutos-13 eylül. Birliklerimizin utkusuyla sonuçlanan Sakarya Meydan Savaşı.

13 Ekim. Kafkas devletleriyle Kars Antlaşması imzalanarak, Moskova Antlaşmasının bu devletlerle ilgili yönleri saptandı.

20 ekim. Türk-Fransız Ankara anlaşması (itliafnamesi). (Daha Haziran’da Ankara’ya gelmiş, 24 Eylül`de Ankara’da bulunmuş olan Franklin-Bouillon’la yapılan görüşmeler sonunda, bu anlaşma imzalanmış, güney illerimiz, Fransızlardan  savaşsız geri alınmıştır.)

23 Ekim. Malta’daki Türk tutsakların değiştirilmesi konusunda İngilizlerle, İstanbul’da Ankara’nın temsilcisi Hamit (Hasancan) anlaşma imzaladı.

12 Aralık. General Frunze başkanlığımda Ukrayna kurulu Ankara’ya geldi. 2 Ocak 1922’de dostluk antlaşması imzalandı

 

                                                  Devam edecek

Kaynak: S. N. Ö. Atatürkçü’nün El Kitabı s. 45-46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAZ DAĞLARINDA DOĞA KATLİAMI

 

Kanada Yüzölçümü bakımında dünyanın ikinci büyüklükteki devletidir. Toplam toprak alanı 9984.670 km2’dir.  Bu alanın yarısına yakını ormanlarla kaplıdır. Kanada: ormanlarını çok sıkı kurallara bağlı olarak korumaktadır. Kendi Ülkesinde ormanlarını  koruyan Kanada, altın arayıcı firması Alamos aracılığı ile ülkemizin akciğerlerinden biri olan KAZ DAĞLARI’n da acımasızca 195 bine yakın açağ keserek doğa katliamı yapmaktadır. Kendi ülkesinde korumacı bizim ülkemizde doğa KATİL’i olan Kanada’nın yaptığı bu doğa katliamının, derhal durdurulmasını istiyoruz.

                                              “altıncı Filo Kaz Dağlarından Defol”

 

 

Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 105