SON DAKİKA

Pazaryeri taşınıyor mu?          Karasu Ortaokulu 56 Mezunları iftarda buluştu          Karasu TEOG'da il ikincisi oldu          CHP'nin iptal başvurusu reddedildi          İzinsiz kazıya suçüstü          Eyüp Bey Karasu'yu çok sevdi!          Selçuk Kadı anıldı          Selçuk Kadı'yı anıyoruz          Anket         


Bugün: 26.05.2019

GÖKYÜZÜ KONUŞUYOR


Yu­ka­rı bak.
Ben ora­da­yım.
Ben gök­yü­zü­yüm.
Ben ko­ru­yu­cu sıcak bir bat­ta­ni­ye­yim. 
Dünya üze­rin­de her­ke­sin üze­ri­ni örten…
Bu­lut­la­rı ge­ti­re­bi­li­rim.
Yağ­mur ve rüz­gâ­rı…
Bir buz fır­tı­na­sı ola­bi­li­rim.
Ben­siz kı­za­rır­dı­nız.
Her gün içi­ni­ze çek­ti­ği­niz ne­fe­sim ben.
Siz beni hasta eder­ken…
Tı­kan­dım!
Bu den­ge­siz­lik­ten.
Kirli ha­va­dan.
Gö­rü­yor mu­su­nuz?
Ben sizin dü­şün­dü­ğü­nüz­den daha na­ri­nim.
Benim bu mü­kem­mel gaz ka­rı­şı­mı­mı,
sı­cak­lı­ğı ve hoş­lan­dı­ğı­nız ha­va­yı ya­rat­mam 
mil­yon­lar­ca yı­lı­mı aldı.
Ama şimdi ara­ba­la­rı­nız, fab­ri­ka­la­rı­nız ve ka­lın­tı­lar…
Beni sı­nı­rı geç­me­ye zor­la­dı .
ve siz şimdi benim tay­fun­la­rı­mın ve hor­tum­la­rı­mın,
neden bu kadar yoğun ve sık ol­du­ğu­nu merak edi­yor­su­nuz.
Tah­min edi­le­mez oldum. 
Bu­ra­ya daha az yağ­mur,
Oraya daha çok yağ­mur.
Daha sıcak yaz­lar.
Daha soğuk kış­lar.
Artık ben bile ken­di­mi kont­rol ede­mi­yo­rum.
Benim hak­kım­da bu kadar bilgi yeter.
Önü­müz­de­ki gün­ler­de size de­ği­şen özümü gös­te­re­ce­ğim.
Ama so­nun­da ben yine iyi ola­ca­ğım.
Bana bir­kaç bin yıl verin.
Daha önce trav­ma­la­rım yıp­ran­mış­lık­la­rım oldu.
ama ken­dim için en­di­şe et­me­dim…
Yu­ka­rı bak!
DO­ĞA­NIN İNSAN­LA­RA İHTİYACI 
YOK­TUR.
İNSAN­LA­RIN DO­ĞA­YA İHTİYACI 
VAR­DIR.
Kay­nak:na­tu­re­iss­pe­ka­king.?org
Diğer Yazıları
  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 346