Atatürk Orman Çiftliği Türk Milleti’nindir!

   Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; Atatürk Orman Çiftliği’ni 1925 yılında “tarımsal üretimi ve tarıma dayalı sanayii geliştirmek, tarımsal ve kırsal kalkınmaya öncülük etmek, sağlıklı bir kentsel çevre yaratmak” amaçlarıyla kurmuş, 1937 yılında “üzerindeki tüm zirai işletmeler, donanımlarıyla birlikte bir zirai üretim birimi olarak korunması ve işlerliğinin devamı, tarımsal araştırmalar ve uygulamalar gerçekleştirmek” şartıyla hazineye devretmiştir.

HALKIN VE ÜLKENİN YARARINA KULLANILMAK ŞARTIYLA

    Bağış şartlarından bir diğeri de çiftlikte gerekli çalışmalar ve düzenlemeler yapılarak halkın Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, kişisel mülkünü hazineye “halkın ve ülkenin yararına kullanılmak şartıyla” bağışlamıştır. Miras hukukuna göre de bu şartlar geçerlidir ve bütün uygulamalar mirasçının şartlarına uygun olmak zorundadır.

    Cumhuriyetimizin simgelerinden biri olan Ata’mızın mirası Atatürk Orman Çiftliği’ne sahip çıkmak her yurttaşın görevidir.

RANT UĞRUNA ARAZİLERİ YAĞMALANMIŞ

    1950 sonrası çıkarılan kanunlarla çiftlik arazisinin bir kısmı çeşitli kuruluşlara devredilmiş ya da satılmış, bir kısmı daha sonra yapılan özelleştirmeler ile kamu mülkiyetinden çıkarılmıştır. Atatürk Orman Çiftliği, en büyük tahribatını ise iktidarın, 2006 yılında plan yapma yetkisini Ankara Büyükşehir Belediyesine devretmesiyle yaşamaya başlamıştır. Sit dereceleri düşürülerek, değişik devirler yoluyla amacı dışında kullanıma, yapılaşmaya açılmış, rant uğruna arazileri yağmalanmış, kuruluşları tahrip edilmiştir.

BAĞIŞ ŞARTLARI İHLAL EDİLMEKTEDİR   

    Satışlarla, kiralamalarla yağmalanan Atatürk Orman Çiftliği arazileri, kuruluş amacının dışında kullanılmakta, bağış şartları ihlal edilmektedir!

   

    Satılan, kiralanan araziler derhal tespit edilerek amacına uygun kullanılması için gerekli yasal işlemler yapılmalı ve Atatürk Orman Çiftliği’ne iade edilmelidir.

  

   Bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz

   Atatürk Orman Çiftliği, Türk Milletinindir!..

  SORUMLULARINDAN HESAP SORMALISINIZ

  TBMM’ni göreve çağırıyoruz. Bu hukuksuzluğa, yağmaya engel olmalı, sorumlularından hesap sormalısınız.

   Hukuksuzluğu, usulsüzlüğü, yağmacı zihniyeti hayatımızın bir parçası haline getirenlere sesleniyoruz:

   Biz, Atatürk’e yürekten bağlı yurtseverler; O’nun eserlerine ve mirasına açık gizli tüm saldırılarınızın farkındayız.

   Atatürkçü Düşünce Derneği bu saldırıların amacını gayet iyi bilmektedir. Başaramayacaksınız!

   Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün mirası, milli onurumuzdur.

   Atatürk Orman Çiftliği’nin bağış şartları doğrultusunda kullanılması için gereken hukuk mücadelesini verecek ve konunun takipçisi olacağız. Milletimize saygı ile duyururuz.

                                       

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ

GENEL YÖNETİM KURULU

YORUM EKLE