CUMHURİYET

CUMHURİYET

Cumhuriyet ile ilgili ATATÜRK’ün sözleri:

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız.”.

“Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz."

“Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.” 28.10.1923

"Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve çöküş vardır. Her ilerleyişin ve kurtuluşun anası hürriyettir."

“Cumhuriyeti kuranlar onu korumaya da muktedir olmalılar.”.

"Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir."

"Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur." 1936 (Atatürk'ün S.D. I, S. 372)

"Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." 29 Ekim 1923 (Nutuk II, S. 814-15)

"Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız." 1923 (Atatürk'ün S.D. III, S. 71)

"Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir." 1927 (Nutuk II, S. 831

Cumhuriyet ve bayramı ile ilgili diğer sözler:

“Cumhuriyet özü itibariyle laiktir. Yurttaşlık bayramıdır.” Sinan MEYDAN            

“ATATAÜRK devrimciydi, antiemperyalistti, laik ilkelere dayanan bir Cumhuriyetçiydi, Türk toplumunun aydınlanma devrimlerine ulaşmasını istiyordu… aynı zamanda demokrattı. Demokrasiye inanmıştı. Türk toplumunun tam ve çağdaş demokrasiye ulaşmasını istiyordu.” Alev ÇOŞKUN

“Cumhuriyet salt bir rejim değil, devrimdir.” Dr. Ali Haydar FIRAT

 

YORUM EKLE