13 maddeyi görüşüp karara bağlayacaklar

13 maddeyi görüşüp karara bağlayacaklar

Belediye Meclisi aylık olağan toplantısı 6 Temmuz Salı günü yapılacak. Gündemde 13 madde var.

Saat 10.30’da Karasu Sosyal Gelişim Merkezi gerçekleştirilecek toplantıya Belediye Başkanı İshak Sarı başkanlık edecek.

Toplantı gündeminde yer alan maddeler şunlar:

1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (L) bendine göre,  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi talebine ilişkin 28.06.2021 tarih  E7908 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi: “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” hükmüne istinaden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin,  görüşülerek, onaylanması talebine ilişkin 28.06.2021 tarih  E7909 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

3- Özel Kalem Müdürlüğü’nün: 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi: “Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.” hükmüne istinaden Özel Kalem Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usül ve Esaslarına Dair Yönetmeliğinin,  güncellenmiş şekli ile yeniden onaylanması talebine ilişkin 25.06.2021 tarih  E7888 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

4- Zabıta Müdürlüğü’nün: Karasu Belediyesi Reklam, İlan ve Tanıtım Yönetmeliğinin görüşülerek, onaylanması talebine ilişkin 29.06.2021 tarih  E8030 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

5- Fen İşleri Müdürlüğü’nün; Belediyemize ait 54 TC 001 plakalı, Ford marka, Mondeo Tıtanıum sedan tipi, 2015 model, 1 (bir) adet aracın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi ile ilgili mevzuat uyarınca, Belediyemizin yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde tahsis edimesi ve kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin  22.06.2021 tarih ve E7592 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün: İlçemiz Camitepe ve Denizköy Mahallelerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için 10.06.2021 tarih ve 164/5 sayılı Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin 29.06.2021 tarih  E8026 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün: İlçemiz İhsaniye, Yenimahalle, Aziziye, Küçük Karasu, Kuyumcullu Mahallelerinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için 10.06.2021 tarih ve 164/6 sayılı Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin 29.06.2021 tarih  E8026 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün: İlçemiz Karapınar Mahallesi, 671, 672 ve 673 nolu parsellerde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılabilmesi için 10.06.2021 tarih ve 164/7 sayılı Toprak Koruma Kurulu kararına istinaden kamu yararı kararı alınması talebine ilişkin 29.06.2021 tarih  E8026 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün: Karasu Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 16.03.2021 tarih ve E-27566120-150-489 sayılı yazısına istinaden, İlçemiz Tepetarla Mahallesi ve Yuvalıdere Mahallesi arasındaki sınır uyuşmazlığının 5393 sayılı Belediye Kanununun 7. maddesine göre görüşülmesi talebine ilişkin 01.07.2021 tarih  E8107 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 09.12.2019 tarih ve 582 sayılı meclis kararı ile Belediyemizin 03.03.2020 tarih ve 79 sayılı meclis kararı ile onaylanan, 1/1000 ölçekli Karasu Merkez Revizyon Uygulama İmar Planı, F25D-20B-2C pafta nolu plan hükümleri paftasında değişiklik yapılması talebine ilişkin  01.07.2021 tarih ve E8106 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün: Belediyemiz meclisinin 01.06.2021 tarih ve 42 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna sevk edilen, İlçemiz Karasu Yenimahalle ve İhsaniye Mahalleri mevkinde yeşil alan ve rekreatif alan ihtiyacının karşılanması amacı ile 1/5000 ölçekli Dolgu Alanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Dolgu Alanı Uygulama İmar Planı hakkında, 11.06.2021 tarihli İmar Komisyonu Kararının görüşülmesi talebine ilişkin 18.06.2021 tarih ve E7450 sayılı yazı ile meclis’ e sunulması.

12- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün: Belediyemiz meclisinin 01.06.2021 tarih ve 48 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen, DSİ Sakarya-Seyfiler Karasu arası Yen Ünitesi Pompaj Sulama Tesisi (Tepetarla Mahallesi Pompaj Sulama projesi) işletmesine ait 2021 yılı hizmet bedeli tarifesi hakkında, 29.06.2021 Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının görüşülmesi talebine ilişkin 29.06.2021 tarih ve E7988 sayılı yazı ile meclis’ e sunulması.

13- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün: Belediyemizin 2021 yılı bütçesinde ortaya çıkan ilave yatırım ihtiyaçları nedeniyle, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. maddesinin bütçe tertiplerine göre ek ödenek verilmesi talebine ilişkin 29.06.2021 tarih  E7987 sayılı yazı ile konunun meclis’ e sunulması.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2021, 10:51

Karasu Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER