AKP'den yeni kıyı hamlesi... Yönetmelik değiştirildi…

Yeni düzenlemeyle kanuni esas olarak tüm vatandaşlara açık olmasını öngördüğü kıyıların özel kullanıma açılması ve kamuya kapatılmasının yolunun açılmasından endişe ediliyor...

AKP'den yeni kıyı hamlesi... Yönetmelik değiştirildi…

AKP iktidarı, Kıyı Kanunu uygulama yönetmeliğinde bir değişiklik daha yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni yönetmelikle, kıyıların kullanımında yeni istisnalar getirildi.

Düzenlemeyle, kıyı çizgisinin yeniden belirleneceği hallere 3 istisna getirildi. Buna göre şu hallerde de kıyı çizgisinin yeniden belirlenmesinin yolu açıldı:

Bazı Hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyılarda, turizm işletmesi belgesi almış bazı yapıların bulunduğu kıyı alanlarında, mevcut kıyı çizgilerine yapılan itirazların teknik raporla yeni bir kıyı çizgisi tespiti yapılan kıyılarda…

VALİLİKLERE DEĞİŞTİRME YETKİSİ

Yeni kıyı kenar çizgisi tespitinde de Mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda değiştirileceği hükmü getirildi.

Bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması kararlaştırıldı.

AKP iktidarı göreve geldiğinden beri 8 defa değiştirdiği kıyı kenar çizgisi onayı ve ilanını belirleyen Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinde 9 değişiklik yapmış oldu.

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi.

Kıyılar Anayasanın güvencesi altında

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 43. Maddesi:

A. Kıyılardan Yararlanma

Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.

KIYILARLA İLGİLİ TANIMLAR

Kıyılarda kamunun kullanımına açık yeterli alanlar bırakılmasının, kıyı ekosisteminin korunmasının ve kıyı ve sahil şeridinde yapılacak planlamanın ilk adımı, kıyı kenar çizgisinin (KKÇ) doğal ve bilimsel verilere uygun bir biçimde tespit edilmesidir.

KIYI ÇİZGİSİ: Deniz, göl ve akarsularda, suyun taşkın durumları dışında kara parçasına değdiği noktaların birleşmesinden oluşan meteorolojik olaylara göre değişen doğal çizgidir. Tabii ve suni göllerde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen maksimum su kotu kıyı çizgisini belirler.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ: Deniz, tabii ve suni göl ve akarsuların, alçak basık kıyı özelliği gösteren kesimlerinde kıyı çizgisinden sonra kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumsal ve kıyı kumullarından oluşan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık ve benzeri alanların doğal sınırı; dar-yüksek kıyı özelliği gösteren yerlerde ise şev ya da falezin üst sınırıdır.

KIYI: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alandır.

SAHİL ŞERİDİ: Deniz ve tabii göllerin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100 metre genişliğindeki alandır.

SAHİL ŞERİDİNİN BİRİNCİ BÖLÜMÜ: KKÇ’nden itibaren kara yönünde 50 metre genişliğindeki alan olup, sadece açık alanlar, yeşil alan, gezinti alanları, çocuk bahçesi ve rekreaktif kullanımlar ve yaya yolu olarak kullanılabilecek alanlardır.

SAHİL ŞERİDİNİN İKİNCİ BÖLÜMÜ: Sahil şeridinin birinci bölümünden itibaren, kara yönünde en az 50 metre genişliğindeki alan olup, toplumun yararlanmasına açık, günübirlik turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin yapılabileceği alanlardır.

Kıyı kenar Çizgisi Tespit Komisyonu:

Valiliklerce, kamu görevlilerinden en az beş kişiden oluşturulur. Komisyonda aşağıda belirlenen meslek gruplarının her birinden en az bir kişinin bulunması zorunludur.

a) Jeoloji mühendisi ve/veya jeolog, ve/veya jeomorfolog

b)Harita ve kadastro mühendisi

c)Ziraat mühendisi

d)Mimar ve/veya şehir plancısı

e)İnşaat mühendisi

Bu üyeler arasından valinin belirleyeceği bir üye komisyon başkanlığını yürütür.

Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2022, 11:43

Cihan Ersöz

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER