banner388
banner400

Andımız Andımızdır!

banner403

Kemal Koçöz'ün yazısı...

Andımız Andımızdır!
banner399

    Söz vermek, yemin etmek, bir görevin gereklerini yerine getirmeye bir topluluğun huzurunda ifade etmek anlamlarına gelen ve ANT tabiriyle 80 yıldır okunan ANDIMIZ, Cumhuriyet ile birlikte yeşeren Türk Millî Eğitiminin önemli sembolleri haline gelmişti. Önceki yılların Müzik derslerinde kimi zaman coşkuyla okunan, okutulan “Adımız Andımızdır” marşının içeriği unutulmuş muydu? 2013 Ekiminde kaldırılan “Öğrenci Andı”nı kaldıranlar öğrencilik yıllarında “Öğrenci Andı”nı içtenlikle okumamışlar mıydı?

SEVR SENARYOLARININ DEVAM EDEDURDUĞU BİR ORTAMDA…

   Türk Gençliğinin Atatürk yolundan sapmasını, şehitler ve gazilerimizin bu kutsal emaneti bu güzel vatanımızın eskiye dönüşümünü, Yugoslavya misali bölünüşünü öteden beridir özleyen ve isteyen o işgalci haçlı emperyalizmin sinsi şer Sevr senaryolarının devam ededurduğu bir ortamda ülke sevdasının, vatan-bayrak-bağımsızlık kavramlarının pekiştirilmesinin ulviyeti büyük bir önemlilik arz etmektedir.

 NEDEN GEREK DUYULDU?

   Daha dün bu güzel ülkemizin işgale ve paylaşıma maruz kaldığının unutturulmaması gerektiği bir ortamda Bayrağımızla ve İstiklâl Marşımızla özdeşleşen  “Öğrenci Andı”mızın referanduma sunulmadan veya sivil kurum ve kuruluşlara danışılıp görüş alınmadan yürürlükten kaldırılmasına neden gerek duyuldu? Cumhuriyetimizin eğitim yeniliğiyle özdeşleşen Öğrenci Andı’nın okullarda okutulmasına son veriliş neyin nesidir! 1923’ün kazanımlarının pekiştirilmesi savıyla o dönemdekilerin katkısıyla 1933’te yürürlüğe giren “Öğrenci Andı” 2013’te yürürlükten kaldırıldı. 1923’te kurulan Cumhuriyetimizin daha ileriye götürüleceği söylenen1923’ün kazanımlarına ilaveten 2023’te ne veya neler gelecek ya da ne veya neleri değişecek bu gidişle!

ANDIMIZ NASIL UNUTULUR

   Öğrencilik yıllarında tıbbiye okulundan ayrılıp o yıllarda Çanakkale Savaşı’na ramak kala bir tarafta Balkanlar’da, diğer bir tarafta Kafkasya yöresinde oluşan düşman saldırılarına, işgalci o haçlı emperyalizmin çetelerine ve paralı askerlerine karşı bu güzel vatanın korunması için ölümü göze alarak cephelere giden genç, yaşlı yurtsever yiğitlerin sağlık yardımlarına gittiyse de o cephelerin yorgunluğunda ve karakışta hastalanınca İstanbul’a geri dönmek zorunda kalıp hem okulunu tamamlama hem de ülkenin durumuyla ilgili yazılarıyla ve çalışmalarıyla vatana hizmet etme fırsatı bulan; üstlendiği İstiklâl Mahkemeleri görevinde aldığı kararlarla Cumhuriyet karşıtlarının hedefi haline gelmesine rağmen emperyalizmin hizmetkârlığına, Amerikan mandacılığına, İngiliz dayatmacılığına karşı durmayı ulusal onur sayan Dr. Reşit Galip tarafından yazılan Andımız nasıl unutulur, nasıl unutturulur?

MİLLÎ DUYGUYU YANSITIR

   Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğiyle başlatılan o ulvi Millî Mücadele ile kazanılan Büyük Zafer’den sonra kurulan Yeni Cumhuriyetin Eğitim Bakanlığı’na kadar yükselip o savaş yıllarının karanlık günlerinin aydınlanması için; kulluktan kölelikten bireyliğe, ümmetten millet olmaya yöneliş için; geri kalmışlığın, sefaletin ve cehaletin giderilmesi için eğitim çalışmalarında bulunup ilkokulların yurt sathında yayılmasına, okuryazar oranının artışına ve cehaletten kurtuluşa, çağdaş uygarlığa ulaşmak için uğraş veren, Çanakkale ve İstiklâl Savaşına da katılmış bulunan o zamanın Millî Eğitim Bakanlarından Dr. Reşit Galip’in yazdığı “ANDIMIZ”, Türklük duygusunu, Atatürk ve vatan sevgisinin önemini belirten bir millî duyguyu yansıtır.

BAYRAM SABAHI

    (Dr. Reşit Galip, Millî Eğitim Bakanlığı görevine geldiğinde Bakan oluşunun ilk 23 Nisan Bayramı sabahında ilk bayramlaşmayı evde kızlarıyla yaparken, bu ulvi günle ilgili onlara; vatanın, hürriyetin önemliliğine, o saldırgan düşmanların bu güzel yurdumuza yönelik oluşturdukları işgalden ve o nice mezalimlerinden kurtuluş için kelle koltukta insanımıza öncülük eden ulusal büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü iyi anlamanın ve öğütlerini iyi kavramanın gerektiğini önderliğiyle kurtuluşu için mücadele verilen kavuşturulan, onca uğraşlarla acılar ve yokluklar içinde işgalden kurtarılıp yeniden kurulan bu güzel yurdun iyi korunması için vazifeler bulunduğuna, çok çalışılması gerektiğinin önemine dair verdiği o öğütlerinden esinlenerek yazmış bulunduğu, millî sorumluluk ve görevlerden bahsedilip Türklük coşkusunu ifade eden ve “Ne mutlu Türk’üm diyene!” coşku sözüyle sona eren bu millî ANDIMIZ, 23 Nisan 1933’te Çankaya Köşkü’nde Atatürk’e okunmuş ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 10 Mayıs 1933 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiş ve bu tarihten itibaren ilkokullarımızda okunmaya başlanılmıştı.)

80 YIL ÖNCE İLK SÖYLENEN ÖĞRENCİ ANDI ŞÖYLEYDİ:

    1933 yılından itibaren okullarda okutulan ve daha sonraları eklemeler yapılan 80 yıl öncesinin ilk söylenen Öğrenci Andı şöyleydi: 
            Türk’üm, doğruyum, çalışkanım.
            Yasam; küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek,
            yurdumu, budunumu özümden çok sevmektir.
            Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.
            Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
           “Ne mutlu Türk’üm diyene”                                    

(budun: millet, ulus)

DAHA NELER DEĞİŞECEK

    80 yıl öncesi ilkokullarımızda okutulan ve devam ettirilmesinde yararlılıklar bulunan 8 yıllık Kesintisiz Zorunlu Temel Eğitim lağvedilip çocukları 4+4+4 sistemiyle farklı kulvarlara yönlendirebilmeye ortam sağlayan yeni eğitim sisteminin ardından “Daha neler değişecek” beklentisi esnasında değişime sunulacak kıyafet serbestliğiyle çelişmesin diyedir(!) herhalde öğrenci andının kaldırılmasına ihtiyaç duyulmuş olacak ki, ilkokullarda okutulan “Öğrenci Andı” 08.10.2013 tarihinde resmen kaldırıldı. 
Böylece, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak “öğrenci andı” başlıklı 12. Madde yürürlükten kaldırıldı.

YARINLAR İÇİN DÜŞÜNDÜRÜCÜ DEĞİL MİYDİ?

   2013-2014 Ders  Yılı başında, bu dönemin Milli Eğitim Bakanı Naci Avcı’nın, okulların yeni ders yılı açılışlarının yapıldığı 2013 eylülünde, çocuklara, Atatürk’ün ve Cumhuriyetimizin karşıtı söylenen Gulbeddin Hikmetyar’ın savaş-silah-cihat-mücahitlik ile ilgili şiirlerinin yer aldığı kitapçık dağıtması yarınlar için düşündürücü değil miydi? Bu kitapçıkta doğruluktan, çalışkanlıktan, insanlığın kanını-emeğini sömüren emperyalizme karşı duruştan, sevgiden, barıştan, uygarlığa yönelik uygarca yarıştan bahsedilip bahsedilmediği herkesçe bilinmiyor sanırım! Oysa AND, Atatürkçü Nesiller Dayanışmasıdır. AND, Vatan-Bayrak-Bağımsızlık sevdasıdır. Çünkü AND; Vatan çalışmasında doğru oluştur ve dünün işgalcisi ve Sevr Bop paylaşımı peşindeki o haçlı emperyalizme karşı daima onurlu karşı duruştur…

80 YILLIK MAZİ

   En son değişim şekliyle 07 Ekim 2013’e dek ilkokullarda ve 1997’de geçişine başlanılan İlköğretim Okullarımızda öğrencilerce (Pazartesi günleri Bayrak Töreninden sonra ve her ders günlerinde) derslerine başlamadan önce sıradayken okunan ve 80 yıllık mazisi bulunup 2013’ün 8 Ekim’inde yürürlükten kaldırılan Öğrenci Andı maddesi şöyleydi:  
Madde 12 “İlkokulda öğrenciler dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki Öğrenci Ant’ını söyler’’ 

                      ANDIMIZ
      Türküm, doğruyum, çalışkanım,
      İlkem; 
      küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak,
     yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.
      Ülküm;
     yükselmek, ileri gitmektir.
      Ey büyük Atatürk! 
      Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe 
     durmadan yürüyeceğime ant içerim.
     Varlığım, Türk varlığına armağan olsun.
     “Ne mutlu Türk’üm diyene!”

 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER SÖYLEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR 

Yabancı uyruklu öğrenciler “Öğrenci Andı”nı söylemek zorunda değildir” Yürürlükten kaldırılan bu 12. Madde tekrar gündeme getirilip bu maddedeki sözler bölüm bölüm okunarak nelerin neden gereksiz bulunduğu bir söylenilse! 
(Ki, 2010 yılı başında o dönemin (2009/2011) Millî Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu tarafından bir gazeteye, “Andımız kutsal bir metin değil, değişebilir”, “İçerik olarak benim hoşuma gitmiyor”  diye beğenilmeyip eleştirmiş bulunmasından dolayı bir Bursa Milletvekili, Meclis Başkanlığına 08.03.2010/5581 tarihli başvurusuyla, kısmen açıklamalarda bulunduğu 10 maddelik sorusuna, ilgili bu Bakan tarafından kendisine yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğine dair bir talepte bulunmuştu. Bu durum, belki de geniş halk kitleleri tarafından bilinmiyordur.)
Şehit ve gazilerimizin kutsal emaneti bu güzel Vatan Türkiye’mizin ebedi bağımsızlığına dair ANDIMIZ, her daim andımızdır!
                                                                              
                                                    
 

Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021, 13:37

Karasu Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner391

banner390