banner379

Dinamik Denetim Modeline geçtik!

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 5 Mart Cuma günü Kaymakam Dr. Ahmet Naci Helvacı başkanlığında toplanarak Dinamik Denetim Modeli’ne geçildiğini duyurdu.

Dinamik Denetim Modeline geçtik!

İçişleri Bakanlığı 81 ile "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi. Buna göre, denetim faaliyetlerine tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarının azami seviyede destek vermesi sağlanacak. Denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak. Kaymakamlarca, her bir ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, malmüdürü vb.) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin Kaymakamlar ve ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak 7/24 sahada denetim yapması sağlanacak.

İlçe Hıfzıssıhhaca alınan kararlar şöyle sıralandı:

1. İl bazında yumuşatılan tedbirlerden ötürü salgın boyutuyla yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için denetim ekipleri marifetiyle yapılacak çalışmaların haftalık bir program dahilinde icra edilmesi, denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın denetim dışı kalmasına müsaade edilmeksizin haftalık konu/faaliyet bazlı planlamaların yapılması gerekmektedir.

HANGİ GÜNLERDE NERELER DENETLENECEK

BUGÜN BAŞLIYOR

Bu doğrultuda bugünden (6.Mart Cumartesi) itibaren bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim gerçekleştirilecek. Pazaryeri/semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerler kurulu olduğu/faaliyette bulunduğu günlerde denetlenetlenecek.

2. Denetim faaliyetlerinde kolluk kuvvetlerinin yanı sıra tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve meslek odalarından azami seviyede destek (personel, araç, malzeme vb.) alınacaktır. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03.03.2021 tarihli ve 695 sayılı Genelgesiyle belediyeler, kamudaki iş güvenliği uzmanları ve gıda denetmenlerinden teşekkül ettirilen ekiplerin de aktif olarak görev yapmaları sağlanacak.

3. Sahada denetim faaliyetleri yürüten ekiplerin çalışmalarına günün belirli saatlerinde Kaymakam, İlçe müdürleri tarafından nezaret edilecek ve kamuoyundaki denetim faaliyetlerinin görünürlüğüne önem verilecek.

4. Denetimlerde esnaf odası, ziraat odası ve şoförler odası gibi meslek kuruluşları olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının katılımına önem verilerek bu kurumların rehberlik edici ve otokontrolü sağlayıcı yönünden azami istifade edilecek.

İDARİ İŞLEM YAPILMAKTAN KAÇINILMAYACAK

5. Denetim ekiplerinde sahada yapılacak denetimlerde rehberlik edici ve vatandaşlarımız ile işyerlerini kurallara uymaya/sorumlu davranmaya davet eden bir yaklaşım sergilenecektir. Denetimlerde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 02.03.2021 tarih ve 3514 Genelgesi ile kademelendirilen tedbir düzeylerine uyulup uyulmadığının yanı sıra, daha önceki Genelgeler ile getirilen yükümlülükler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallar sıkı sıkıya takip edilecek, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

6. Hafta boyunca icra edilecek denetimlerde kurallara uymanın her zamankinden daha önemli olduğunun vatandaşlarımıza hatırlatılması için anons ve duyuruların etkili şekilde yapılmaya devam edilecek.

7. Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İSDEM’e anlık olarak girilecek.

   Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında alınan karara uyulmaması durumunda, kanunun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılacağına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına vurgu yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2021, 08:26

Karasu Haber

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER