Köyümüzü geri verin!

Büyükşehir kapsamına alınan illerde mahalleye dönüştürülen köylerin yeniden eski statüsüne kavuşmasını sağlayacak düzenlemenin 9 aydır gizlendiği ortaya çıktı. Karasulu muhtarlar köye dönüşüm için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Köyümüzü geri verin!

Konu 14 Ocak Perşembe günü yapılan Sakarya Muhtarlar Federasyonu Yönetimi toplantısının gündemindeydi. Federasyon Başkanı Erdal Erdem’in konuyla ilgili bilgilendirmesinin ardından söz alan üyeler, 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7254 sayılı Torba Yasa’daki köy statüsüne ilişkin yapılan düzenlemenin gözden kaçırılmasını manidar bulduklarını belirttikleri öğrenildi.

‘TALEPTE BULUNACAĞIZ’

Toplantıya katılan Karasu Muhtarlar Derneği yöneticilerinden İsmet Turan, Torba Yasa ile 521 6 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na bir madde eklenmesiyle yapılan düzenlemenin kırsal mahallelere yeniden köye dönüşme fırsatı doğduğunu hatırlattığını kaydetti. “Bu düzenlemeye göre mahalleler köye dönüşmek isterse Büyükşehir Belediyesine başvurabilir. Nedense konu kamuoyuna duyurulmadı. Biz Karasu Muhtarlar Derneği olarak istişarelerimizi yaptıktan sonra bu taleple belediyemize başvurma kararındayız” dedi.

YENİ DÜZENLEME NELER GETİRİYOR

Tarımla ilgili yazıları ile tanınan Ali Ekber Yıldırım bu düzenlemeyle ilgili şu bilgileri verdi:

1- Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir.

2- Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir.

3- Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.

VERGİ VE HARÇ İNDİRİMİ

4- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

5- Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır.

6- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır.

SU FATURASINA YÜZDE 50 İNDİRİM

7- Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

8- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

9-Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinin 15 ve 29. fıkraları uygulanmaz.”

BÜYÜKŞEHİR KAPSAMINDAKİ 30 İL

Hükümet, yaklaşık 9 yıl önce, 12 Kasım 2012’de Büyükşehir Yasası’nı değiştirerek 30 ilde 16 bin 220 köyü mahalleye dönüştürdü. Böylece Türkiye’deki 34 bin 434 olan köy sayısı neredeyse yarı yarıya azalarak 18 bin 214 köye düştü.

İşte Büyükşehir kapsamındaki iller:

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van.

İsmet TURAN

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021, 15:12

Karasu Haber

YORUM EKLE
YORUMLAR
CEVAT SALTOĞLU
CEVAT SALTOĞLU - 9 ay Önce

Başta Hükümet iktidar olmak üzere Trabzon Büyükşehir Köyümüzü geri verin.Fatihanızı istemem mezar taşımı çalmayın.Büüyükşehir olalı beri hiçbir hizmet almadım.

SIRADAKİ HABER