KENEVİR: İNSANLIK NASIL KANDIRILDI- 2

   Bilinen en eski yazı formu Sümer tabletlerinde MÖ. 3400 yılında 4 önemli bitkiden bahsediliyor bunlar buğday arpa keten ve kenevir. Yasak bitki kenevir Latincesi kanabis sativa insanlık aleminin en eski hammadde kaynaklarından biridir. Bitkiler aleminde cinsiyetler fiziksel olarak ayırt edilemez ayırt edebilmek için DNA’larına bakmak gerekir. Kenevir dişisi erkeği fiziksel olarak ayırt edilebilen tek bitkidir. Üstelik dişisine şiddet uygulamaz. Kenevir çok güçlü bir bitkidir. Üretiminde nerdeyse ilaç kullanılmasına hiç ihtiyaç duyulmaz. Ve kenevir insanların nasıl manipüle edilebileceğinin kanıtı olabileceği gibi aslında sosyal bir deneydir. Önce biraz kenevirden bahsedelim, sonra yasaklardan ve koca bir insanlığın nasıl kandırıldığından ve Türkiye’deki son durumdan: Kenevirin esas hikayesinden önce Gelelim kenevirin özelliklerine; -Kenevir bir oksijen fabrikasıdır. Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir. Bir ağaç için 20 ila 50 yıl gerekir, kenevir sadece 4 ayda yetişir

Kenevir kağıt fabrikasıdır. Ağaçlardan elde edilen kağıtların dayanıklı olması ve böceklerden korunması için doğayı zehirleyen kimyasallar, ilaçlar kullanılır. Kenevir için bu gerekli değildir.

Bir dönüm kenevirden dört dönüm ağaç ağaca eş kağıt çıkar. Geri dönüşümü daha kolaydır. Kenevir tam sekiz kez kağıda dönüştürülebilirken, ağaç sadece üç kez kağıda dönüştürülebilir.

Kağıt yapılmaya ağaçlardan daha uygun olduğu için ormanları ve tabiatı korur. Ansiklopedi Ana Britannica 150 yıl boyunca kenevir kağıdına basıldı. 1880 yıllara kadar tüm ders kitapları kenevir kağıdına basılırdı. Örneğin 1930 yıllarının sonuna kadar kağıt üretiminin %75’i tüm dünyadaki yüzlerce hektarlık kenevir tarlalarından sağlanıyordu. Gutenberg 15. yüzyılda matbaayı icat edip hammaddesi kenevirden olan yüzlerce sayfadan olan İncil’i çoğalttı. Yıl 1776'ya geldiğinde kenevirin üretimde katkısı olduğu kağıtlarla Amerika’nın ilk bağımsızlık bildirgesi yazılıp, yayınlandı. Zamanında giysi için üretilen kumaşların %80’i, denizcilerin kullandıkları sicimlerin %90’ı kenevirden yapılıyordu. Pamuktan yapılan yelkenler tuzlu suda çözülüp parçalanırken, kenevirden yapılan yelkenler parçalanmadıkları için tercih ediliyordu. Ressamlar kenevir kanvası kullandılar asırlarca tablolarında.

İlk kot pantolon kenevirden yapılmıştır. Hatta Kanvas kelimesi kenevir ürünlerine verilen addır

kot pantolonunun seri üretimine 1853 yılında Levi Waistraus başladı. Nitekim pantolonlar liviase adını aldı. Tekstil üretiminde kenevir pamuktan 10 misli daha dayanıklı ve maliyeti çok daha az olan bir üründür. Oysa bugün dünyada böcek ve zararlı bitki öldürücü tarım ilaçlarının yüzde ellisi pamuk üreticiliğinde kullanıyor. Hikayeyi anladınız mı? Kenevirin, pamuğun yerini alması tarım ilaçlarının çok daha az kullanılacağı anlamına geliyor. Pamuklu kumaşlar nemin yüzde sekizini çekerken, kenevir bazlı giysilerde bu oran yüzde 12 ye kadar çıkıyor. Kenevir ipi anti bakteriyeldir. DNA’larında NANO teknoloji var. Haliyle ipliğinden yapılan kumaşlar medikal sanayiinde kullanıyorlar. Ayrıca kenevir çok önemli bir gıda maddesidir. Böcek gelmediği için, herhangi bir ilaca gerek duymadığı için doğal, beleyici, kenevir tohumları dünyadaki en yüksek protein kaynaklarından biri, ayrıca içindeki iki temel yağ asidi bedeni kötü kolesterolden arındırır ve bu iki yağ asidi doğada başka hiçbir yerde bulunmaz. Kenevir tohumu çok yüksek miktarda, omega 3, 6, 9 yağ asitleri içerir. Kristof Kolomb, Amerika’ya giderken içi kenevir ile doldurulmuş gemilerle yelken açtı. Ve tayfası uzun yolculukta kenevir tohumları yiyerek hayatta kaldı. Tarih boyunca kıtlık dönemlerinde milyonlarca insanın hayatı yüksek miktarda protein ve yağ asidi içeren kenevir tohumu yiyerek kurtuldu. Bin litre keneviri sıkarsanız 200 mililitre yağ elde ederesiniz, sadece insanlar için değil besleyicilik oranı yüksek bir besin olduğu için hayvan üreticileri besi hayvanlarına yem olarak hayvanlarına kenevir verirse hormon ve steroit kullanımına gerek kalmaz, bu günümüzde hormonlu ve antibiyotik yüklü etleri gıda diye tüketen insanların sağlığı açısından çok önemli, Ayrıca kenevir ilaçların en önemli hammaddesi şöyle bir örnek verilirse kenevirin etki maddesi THC’nin sentetik taklidi olan marinol ve dronavinol adlı ilaçları piyasaya sürdüler. Halbuki bu ilaçların çok fazla yan etkileri vardır. üstelik Marinol’ün fiyatı kenevirden onlarca kat daha fazla, Morinol veya Dravinol alan hastalarda iyileşme oranı %60 oranında iyileşme yaşanırken, kenevir kullananlarda bu oran %91’e çıkıyordu. Yine de kenevir kullanımına izin verilmiyordu. Yaprağındaki kanavidyol maddesi, İlaç yapımında kullanılan özelikle kanser hastaları, şeker, atrit, sara, romatizma, astım ve kalp hastaları uykusuzluk ağrı kesici ve psikiyatri gibi 250 hastalığın tedavisinde ilaç olarak verilir. Ve Türkiye’nin gözbebeği iktidarın biricik aşkı inşaat kenevir elyafı inşatlarda izolasyon ve doğal yalıtım malzemesi olarak kullanılır. Şu anda kullanılan materyallerden daha güçlü ve daha esnektir, Kiriş, livata, sunta ve ahşabın kullanıldığı her yerde kenevir kullanılabilir. Bataklık kurutmada çok etkilidir. Kenevirden inşaat tuğlası yapılır. Kenevirden suntada daha dayanıklı tahta yani fibrabord yapılabilir. Kenevirden yapılmış doğal çimentolara su karıştırılıp kalıplara dökülüp inşaat tuğlası yapılır. Tuğladan ve betondan daha sağlamdır iddialara göre 600 yüz dayanıklıdır Fransa’da yüzyıllar önce kenevir ve kireçten yapılmış köprüler hala kullanılmaktadır ve ses geçirmez materyaldir. İzolasyon malzemesi olarak kullanırsanız enerji tüketimini azaltırsınız. Ateşe dayanıklıdır. Böcek sinek gelmez, Nedense bu cinsler kenevirden pek hazzetmez. Kenevir dünyanın her yerinde yetiştirilebilir. Bataklık kurutmada çok etkilidir. Radyasyon temizleyicidir. Kenevirin derine inen kökleri toprağın havalandırılmasını sağlar. Ayrıca toprağı da temizler. Toprakta yabancı otlarla mücadele eder. Böylece bir sonraki hasat sezonuna temiz bir tarla bırakır. Kenevir bitkisi metan gazını da emici özelliği olmasından dolayı ozon tabakasını korur. Kenevirin üretimi soyadan bile ucuzdur. Kenevirden sabun üretebilirsiniz, şampuan üretebilirsiniz. Deterjan üretebilirsiniz ayrıca kenevirden üretilen bu ürünler ve kozmetik ürünler tabiata zarar vermez, suları kirletmez.

      Şimdi esas ilginç yere geldik. Amerika’nın kurucu başkanlarında Tomas Jaferson ve George Wasington kenevir yetiştiriyorlardı. Benjamin Franklin kenevir kağıdı üreten bir değirmenin sahibiydi. Petrolden ve plastikten elde edilen ürünlerin tümü daha sağlıklı ve kolaylıkla, bütünüyle kenevirden elde edilebilir. Kenevirden otomobil yapıldı. Kenevirden otomobil yapıldı. Ford otomobil yapımında yeni arayışlar içindeydi. Hem Amerikan çelik endüstrisine bağımlılığını azaltmak hem de büyük buhran sonrası, büyük yokluk içindeki Amerikan çiftçilerine yeni alanlar yaratabilmek amacıyla, kenevir kaportalı bir otomobil üretmek için işe girişti ve 1937 yılında ilk Hemp Car’ı üretti diğer adıyla Viyo Memp Car adeta bir devrime imza attı. Kenevirden yapılmış HEMP CAR ilk kompozitten gövdeli otomobildi. Bitkisel plastik olarak tanımlanan bir malzemeden yapılmıştı. Kenevir elyaflarının reçine ile kaplanıp sıkıştırılması ile elde edilmiş bir metallerdi. Bu ürün karbon kompozit materyallerine bezer bir üründü. Çelikten 10 kat daha dayanıklı esnek ve yenilenebilir bir malzemeydi. Basın mensuplarını önünde eline balyoz almış arabanın kapsına hızla vurarak arabasının ne kadar güçlü olduğunu göstermişti. Balyozun vurulduğu noktada en ufak bir çöküntü bile oluşmamıştı. Dahası arabanın yakıtı da kenevirden üretilmişti. Biyo yakıt kullanacak bir motora sahipti. Önce prototipler üretildi. Tanıtımlar yapıldı. Ancak Ford’un karşısına, Rockfeller, Dupont ve Horst lobisi çıktı. Ford’un hem dünyayı hem de çiftçiyi kurtaracak girişimi engellendi. Bir anlamda, Ford bu icadı ile kenevirin başını yaktı. Kenevir yakıtı sayesinde benzinin yarattığı egzost dumanı havayı kirletmeyecekti. Ayrıca kenevir bazlı asfaltlar yapılırsa yollar, otobanlar asırlar boyu dayanıklı kalacaktı. Özellikle petrol lobileri tatlı kazançlarından vazgeçmek istemiyordu. İnsanların keneviri kendilerinin yetiştirebilmeleri ve ilaç olarak kullanmaları ilaç firmalarının işine gelmiyordu. Ormanları yok ederek kağıt üreten firmalar batabilirdi, baktılar kenevir hem kolay yetişiyor hem petrol, kağıt yerine geçiyor. Bir şeyler yapılmalıydı. O dönem dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Rockafeller, StandatOil petrol şirketinin sahibiydi. Clevland’dan çıkıp ülkenin bütün rafinelerini tek tek yutup, 1870’lerin sonunda Amerika’daki petrol üretiminin %90’ının kontrolü Rockfeller’e geçmişti. Petrol o zamanlar çok ucuzdu ve her yerdeydi ama kenevirden üretilen biyo yakıt petrolün tek rakibiydi. 1937’de Dupont şirketi petrol ve kömürden yapılan plastik üretiminin patentini almıştı. Dupont, General Motors’un sahibiydi. Dupont’un ana hissedarı, Adrea Melon adında biriydi. Bu Andre Melon aynı zamanda Rocafeller’in petrol şirketiyle de bağlantılıydı. Dupont petro kimya üzerine yatırım yapmaya başladı. Naylonun patentini almışlardı. Plastik, Selopan, naylon, Metanol, Rayon, Dakron ve bunun gibi birçok madde petrolden üretilebilirdi ama bir sorun vardı. Doğal kenevir endüstrisi, Dupont’un gelir elde ettiği sektörlerdeki gelirinin % 80’i kenevir ile çakışıyordu, Hertz hem kağıt üretiminin, hem ülke çapındaki gazete ve dergilerinin sahibiydi. Medya imparatoru Wilyam Randolf Hertz sen mi büyüksün kenevir mi? Tabi ki O, büyük, kenevir kağıdı yüzünden milyarca dolar kaybı olabilirdi. Maddi kaybını bir şekilde durdurmalı ve ağaçtan elde edilen kağıdın yine kendisinden alınmasını sağlamalıydı. Türk filmlerinde bile böyle kötü adama rastlanmadı. Dupont’un ana hissedarı Andrea Melon, Amerikan başkanı Holıver’ın hazine bakanı olmayı başardı. Yeğeni olan Harry J. Anslinger,  Federal narkotik ve tehlikeli uyuşturucular bürosunun başına atandı. Hertz Dupont Rockfeller, ilaç firmalarıyla kendi aralarında yaptıkları gizli toplantılar sonucunda, kenevirin kendi milyarlarca dolarlık imparatorluklarına tehdit olduğuna karar verdiler kendi imparatorluklarının hüküm sürmesi için kenevir ortadan kalkmalıydı. Kenevir vergi yasası kongreden geçti. Yasa önerisi doğrultusunda Halkways and means isimli komiteye sunulmuştu. Bu komite yasa önerisini diğer komitelere danışmadan kongreye sunabilme yetkisine sahip tek komite idi bu komitenin başında ise, bir Dupont destekçisi Robert Dowten vardı. Nihayetinde kenevirin satışı ve kullanımı tamamen yasaklandı. Sonrasında İngiltere sahne aldı. Nitekim keneviri, Dünyada ilk yasa dışı ilan eden ülke Birleşik Krallıktı. Milletler cemiyeti yani şimdiki adıyla Birleşmiş Milletler 1925 de Cenevre’de düzenlediği narkotik maddelerin kontrolü kongresinde keneviri tehlikeli ve yasa dışı maddeler listesine ekledi. Kenevir insanların beynine zehirli bir uyuşturucu olarak kazındı. Kenevir ilaçları piyasadan çekildi. Onun yerini bugünkü kullanılan kimyasal ilaçlar aldı. Kağıt üretimi için ormanlar katledildi. Tarım ilaçları ile zehirlenme ve kanser vakaları arttı. Derken dünyamız plastik çöplerle, zararlı atıklarla donatıldı. Bu yasak 1940 lı yıllarda Amerika tarafından Türkiye’ye dayatıldı. Türkiye de kenevir yetiştiren çiftçiler, Amerika’nın sonradan tutmadığı vaatlerine kanarak ve yasal baskılara boyun eğerek, ağlaya ağlaya binlerce dönümlük ürünlerini yakmak zorunda kaldılar. Ve haliyle ekonomik zarara uğradılar. Milyarlarca Dolar kaybettik. Dışarıya çokça fatura ödedik. Hepimiz çevreye zarar verdik. Aradan onlarca yıl geçti, 2016 yılı sonunda 19 ilde kenevir üretimi yasallaştı. Ve 2017 yılının başından itibaren ekilmeye başladı. İzmir, Uşak, Kütahya, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat, Yozgat, Kayseri Malatya ve Rize’de kenevirin ekimi izinle serbest hale getirildi. Ekmeden önce izin almak zorundasınız. Denetimlere de tabi tutuluyorsunuz. Tohumlarını Tarım Bakanlığı gözetiminde temin edip, Sürekli rapor vermeniz gerekiyor. Kenevir endüstriyel olarak işlenmesi gereken bir ürün,  işlendikçe katma değeri artıyor ve çok para kazandırıyor. Dünya bu işe çoktan uyandı, hatta borsada işlem görmeye başladı. Kenevire yatırım yapan fon, Kanada’nın çok getiri sağlayan ikinci fonu oldu. Yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde elliden fazla getiri sağladı. Kenevire bir imaj sorunu yarattılar. Bu sayede milyarlarca dolar kazandılar. Artık uyanma zamanı

Kaynak: Murat Muratoğlu

YORUM EKLE